Towards the Definition of a Tourism Cluster

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kachniewska, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-03-24T12:34:06Z
dc.date.available 2014-03-24T12:34:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Kachniewska, M., Towards the Definition of a Tourism Cluster. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 1 : Entrepreneurship in Tourism and Sport. Ed. by M. Bednarczyk, J. Gancarczyk, s. 33-56 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7168
dc.description.abstract The concept of tourism clusters is becoming central within the tourism development planning process and the EU perceives cluster arrangements as the preferred form of introducing innovations in different economic fields, including tourism. The Polish Tourism Organization (POT) is to launch the subprogram aimed at the commercialization of the tourism product and intensification of SMEs’ integration processes (vertical and horizontal ones), which shall boost the innovativeness of Polish tourism regions and enterprises. The main purpose of this article is to find rationale for tourism cluster formation in Polish TDAs and to formulate the definition and main attributes of the tourism cluster. The problem of clusters’ impact on SMEs’ productivity and the destinations competitiveness will be discussed on the basis of economic theory using the case study and the field work method as well as the literature study. pl
dc.description.abstract Strategia rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej coraz częściej odwołuje się do koncepcji tworzenia klastra turystycznego. Wątek ten stał się także tematem wiodącym prac Polskiej Organizacji Turystycznej, wdrażającej nowy program komercjalizacji polskiej oferty turystycznej oraz wsparcia procesu integracji (poziomej i pionowej) MSP turystycznych, ukierunkowany na wzmocnienie innowacyjności polskich regionów i przedsiębiorstw turystycznych. Głównym celem artykułu jest wskazanie uzasadnienia dla koncepcji tworzenia klastrów turystycznych w polskich warunkach, sformułowanie głównych cech klastra turystycznego oraz ich zestawienie z cechami działających w Polsce regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, które mogłyby stanowić punkt wyjścia dla tworzenia nowoczesnych struktur klastrowych w polskiej turystyce. Zagadnienie wpływu klastrów na efektywność MSP oraz konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej odniesiono do dokonań teorii ekonomii. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject tourism cluster pl
dc.subject definition pl
dc.subject cooperative networks pl
dc.subject competitiveness pl
dc.subject tourism destination area pl
dc.subject klaster turystyczny pl
dc.subject definicja pl
dc.subject sieć współpracy pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject obszar recepcji turystycznej pl
dc.title Towards the Definition of a Tourism Cluster pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info