Dowody w polskim procesie karnym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Młynarczyk-Mościcka, Monika
dc.contributor.author Wójcik, Iwona
dc.date.accessioned 2017-06-13T13:36:24Z
dc.date.available 2017-06-13T13:36:24Z
dc.date.issued 2010-11-25 18:37:12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9916
dc.description.abstract Praca składa się z trzech rozdziałów, jej celem jest przedstawienie zagadnień prawa dowodowego funkcjonującego w polskim procesie karnym w zakresie, w jakim rozumiemy pojęcie „dowód”. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały ogólne zagadnienia z zakresu teorii dowodów. Wyjaśniono różnice pomiędzy źródłem dowodowym a środkiem dowodowym, wskazano jakie są konsekwencje nieodróżnienia źródeł od środków dowodowych. Wymieniono najczęstsze podziały dowodów – rodzaje źródeł dowodowych, rodzaje dowodów pojęciowych, znaczenie tzw. dowodów ścisłych i korzystanie z dowodów pochodnych. Przybliżono pojęcie poszlaki, procesu poszlakowego i dowodu naukowego. Omówiono również formy wprowadzania dowodów do procesu. W drugim rozdziale omówione zostały osobowe źródła dowodowe oraz rzeczowe źródła dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem źródeł osobowych ze wskazaniem różnic wynikających z roli procesowej osób funkcjonujących w toku postępowania dowodowego. Powodem szerszego odniesienia się do osobowych źródeł dowodowych był fakt, iż jak wynika z praktyki sądowej to właśnie te źródła są najczęstszymi i najbardziej istotnymi w procesie karnym. Ponadto ocena tych dowodów w toku procesu jest najbardziej czasochłonna i skomplikowana, zaś rzeczowe źródła dowodowe w większości przypadków służą do weryfikacji zeznań świadków, bądź wyjaśnień oskarżonych. Dalej przybliżono przebieg czynności dowodowych w toku procesu tj. wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków, konfrontacja, opinie biegłych oraz sposoby ujawnienia wcześniej przeprowadzonych dowodów w sytuacjach, gdy czynności te nie są przeprowadzane bezpośrednio na rozprawie. W kolejnym podpunkcie omówione zostały rzeczowe źródła dowodowe oraz wskazano na przebieg czynności dowodowych jak: oględziny, okazanie, eksperyment procesowy, sposób wykonywania czynności mających na celu ujawnienie śladów osmologicznych, linii papilarnych, śladów traseologicznych, sposobów podrobienia bądź przerobienia dokumentów, ujawnienia autora dokumentów, pism i zapisków w postaci opinii grafologicznej. Rozdział trzeci skupia się na zakazach dowodowych w postępowaniu karnym. Wskazano powody, dla których stosowane są zakazy dowodowe i wyjaśniono, w jakim celu wprowadza się je do procesu – jaki jest ich charakter i podział. Szczegółowo zostały omówione prawa do odmowy składania zeznań z uwzględnieniem osób, których to dotyczy i ich szczególnej pozycji jako świadków w procesie karnym. W dalszej części przedstawiono zakazy dotyczące wykorzystania dowodów pozyskanych w sposób nielegalny. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject prawo karne pl
dc.subject dowód pl
dc.subject rodzaje dowodów pojęciowych pl
dc.subject znaczenie dowodów ścisłych pl
dc.subject rzeczowe źródła dowodowe pl
dc.subject oględziny pl
dc.subject eksperyment procesowy pl
dc.subject ślady osmologiczne pl
dc.subject linie papilarne pl
dc.subject ślady traseologiczne pl
dc.subject podrobienie dokumentów pl
dc.subject ujawnienia autora dokumentów pl
dc.subject proces karny pl
dc.subject źródła dowodowe pl
dc.subject zakazy dowodowe pl
dc.subject oskarżony pl
dc.subject opinia grafologiczna pl
dc.subject okazanie pl
dc.title Dowody w polskim procesie karnym pl
dc.title.alternative Evidences in the Polish Criminal Proceedings pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-03-10T09:46:46Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info