Entrepreneurial Growth Aspirations and Familiarity with Economic Development Organizations: Evidence from Canadian Firms

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dossou-Yovo, Angelo
dc.date.accessioned 2016-05-08T11:24:30Z
dc.date.available 2016-05-08T11:24:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Dossou-Yovo Angelo, Entrepreneurial Growth Aspirations and Familiarity with Economic Development Organizations: Evidence from Canadian Firms. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2015, vol. 11, nr 4 : The Process of Firm Growth. Ed. by M. Gancarczyk, J.M. Zabala-Iturriagagoitia, s. 161-184 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8995
dc.description.abstract The purpose of this paper is to investigate the relationship between the entrepreneurship ecosystem and the entrepreneur’s willingness to grow. This study is particularly interested in exploring the relationship between entrepreneur’s familiarity with the key economic development organizations in the entrepreneurship ecosystem and the willingness to grow. Several studies have investigated the growth process in small and medium sized enterprises (SMEs) since the case has been made that high growth SMEs contribute to economic growth through job creation. To date, these studies have identified multiple internal and external determinants including their effects on small business growth. There is evidence in the literature that characteristics of the entrepreneurs such as the willingness to grow and the entrepreneur’s network are important factors in growth process. However, the relationship between growth process and the entrepreneur’s networking behavior is yet to be fully understood. Drawing from the entrepreneurship ecosystem literature, the growth process literature and the resource dependence theory, this study uses the business confidence survey from 2011 to 2013, which targeted all businesses across all of Halifax Regional Municipality (HRM) in Nova Scotia, Canada, to explore the relationship between the entrepreneur willingness to grow and the propensity to network with key economic development organizations of the entrepreneurial ecosystem. The findings support the assumption that the proportion of businesses that are willing to grow (i.e. hire additional staff and enter new markets within the next twelve months) is higher for the group of businesses that are familiar with the key economic development organizations than for the group of businesses that are not familiar with them. However, the results are not homogeneous across all populations. Our findings also indicate that the higher the expectation to enter new markets over the next twelve months, the higher the odds to be familiar with the key economic development organizations. Our findings contribute to the literature around the association between networking and small business growth. pl
dc.description.abstract Celem artykułu jest zbadanie relacji między tworzeniem powiązań sieciowych i aspiracjami wzrostowymi. Przedstawione badanie koncentruje się szczególnie na określeniu związku między znajomością kluczowych organizacji wspierających rozwój gospodarczy w ramach ekosystemu przedsiębiorczości i dążeniem do wzrostu. Istnieje znaczny dorobek badań na temat ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), ze względu na znaczenie szybko rosnących MSP dla wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy. W ramach tych badań określono wiele wewnętrznych i zewnętrznych determinantów wpływających na wzrost małych firm. Stwierdzono, że takie cechy przedsiębiorców jak dążenie do wzrostu i działanie w ramach sieci stanowią istotne czynniki w procesie ekspansji. Jednak relacja między procesem wzrostu i działaniem przedsiębiorcy w ramach sieci wymaga pełniejszego zrozumienia. Odwołując się do literatury z zakresu ekosystemu przedsiębiorczości, procesu wzrostu i teorii zależności zasobów, w badaniu zanalizowano wyniki sondażu skierowanego do przedsiębiorstw w regionie Halifax w Nowej Szkocji na terenie Kanady, w latach 2011-2013. Celem badania było określenie relacji między dążeniem przedsiębiorcy do wzrostu i skłonnością do powiązań sieciowych z kluczowymi organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy w ekosystemie przedsiębiorczości. Wyniki potwierdzają założenie, że frakcja przedsiębiorstw, które dążą do wzrostu (tj. do zatrudnienia dodatkowego personelu i wejścia na nowe rynki w ciągu kolejnych 12 miesięcy) jest większa w przypadku przedsiębiorstw wykazujących się znajomością organizacji wspierających rozwój gospodarczy, niż w przypadku przedsiębiorstw, które nie wykazują się tą znajomością. Rezultaty nie są jednak jednolite w całej populacji. Wyniki wskazują ponadto, że im wyższe oczekiwania co do wejścia na nowe rynki w ciągu kolejnych 12 miesięcy, tym większe szanse, że przedsiębiorca wykaże się znajomością kluczowych organizacji rozwoju gospodarczego. Rezultaty badań stanowią wkład do literatury na temat związków między powiązaniami sieciowymi i wzrostem małych przedsiębiorstw. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject growth process pl
dc.subject small business pl
dc.subject entrepreneurial ecosystem pl
dc.subject networking pl
dc.subject Canada pl
dc.subject proces wzrostu pl
dc.subject mała firma pl
dc.subject ekosystem przedsiębiorczości pl
dc.subject powiązania sieciowe pl
dc.subject Kanada pl
dc.title Entrepreneurial Growth Aspirations and Familiarity with Economic Development Organizations: Evidence from Canadian Firms pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info