Motywowanie pracowników Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej do zwiększenia zaangażowania w pracy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Zabiegała, Maciej
dc.date.accessioned 2015-12-22T12:34:28Z
dc.date.available 2015-12-22T12:34:28Z
dc.date.issued 2015-07-29 21:15:51
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8830
dc.description.abstract Tematem mojej pracy jest „Motywowanie szeregowego personelu Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej do zwiększenia zaangażowania w pracy”. Głównym celem było poznanie środków motywowania personelu w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej jak i zbadanie wpływu czynników motywujących na zaangażowanie pracowników. Celami szczegółowymi natomiast, było zbadanie środków motywowania finansowego i pozafinansowego, które stosowane są w NZOZ-ach, poznanie opinii pracowników dotyczącej ich wynagrodzenia, zbadanie opinii pracowników dotyczącej skuteczności wykorzystywanych środków motywowania w miejscu ich pracy, zbadanie środków motywacji oraz zachowań przełożonych, które mają wpływ na zwiększenie zaangażowania, zbadanie środków, które mają wpływ demotywujący na pracownika, pozyskanie informacji dotyczącej czynników, które mają wpływ na uzyskanie nagrody (premii), zbadanie samooceny pracowników, która dotyczy ich zaangażowania i motywacji. Badania zostały przeprowadzone w trzech różnych Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej DARMED w Czchowie, MIROMED w Czchowie, oraz NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej w Szczepanowie, wszystkie badane ośrodki znajdują na terenie powiatu brzeskiego w województwie małopolskim. pl
dc.description.abstract The subject matter of my work is “Motivating the petty officials of Non-Public Health Care Institutions to increase their work involvement”. The main purpose was to find means to motivate staff in the Non-Public Health Care Institutions (NZOZ) and examine the impact of the motivating factors for the employees’ commitment. The specific objectives were to examine which financial and non-financial motivation measures are used in NZOZ, get to know employees’ view on their salaries, to examine the employees' opinion on the effectiveness of the means of motivating at their place of work, to measure the means of motivation and behavior of superiors, which have an impact on increasing the involvement, to examine measures that affect demotivating on employee, to obtain information about the factors that influence obtaining awards (bonuses), examine employees’ self -esteem, which refers to their commitment and motivation. The research was ran in three different Non-Public Health Care Institutions DARMED in Czchów, MIROMED in Czchów, and NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej in Szczepanów – all tested centers are located in the Brest district in the Lesser Poland Voivodeship. After analyzing the results of this research one can draw a clear conclusion that the NZOZ respondents does not apply any means of financial nor non-financial motivation, but in spite of that nurses show their motivation and commitment to work. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zaangażowanie pl
dc.subject służba zdrowia pl
dc.subject motywacja finansowa pl
dc.subject motywacja pozafinansowa pl
dc.subject engagement pl
dc.subject health care pl
dc.subject financial motivation pl
dc.subject non-financial motivation pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject motivation pl
dc.title Motywowanie pracowników Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej do zwiększenia zaangażowania w pracy pl
dc.title.alternative Motivating employees of Non-Public Health Care Institutions to increase their work involvement pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-12-22T11:40:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info