Collaboration Patterns and Product Innovation in the Basque Country. Does a Firm’s Nationality Matter?

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Heras, Henar Alcalde
dc.date.accessioned 2015-02-22T08:29:09Z
dc.date.available 2015-02-22T08:29:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Heras, H.A., Collaboration Patterns and Product Innovation in the Basque Country. Does a Firm’s Nationality Matter? Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 3 : Learning and Innovation in Space. Ed. by A. Isaksen, J. Karlsen, M. Gancarczyk, s. 29-55 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8605
dc.description.abstract More and more, the ability to innovate can be considered as an explanatory factor in determining the long-term potential of firms to be competitive. Therefore, it is of increasing importance to understand the critical success factors behind notably radical product innovations. The present paper explores the yields and results in terms of a series of competitiveness indicators that domestic and foreign firms in the Basque Country obtain from technological collaboration practices. In particular, the study seeks to assess differences in the way these two groups of firms organize their technological partnerships (in terms of the geographical spread of partners with whom they cooperate and the purposes for which they deploy collaboration: for commercial or science/knowledge generation), and the comparative differences that stem from their respective practices. The study uses firm level data from the Euskadi Innovation Survey 2011, for firms located in the Basque Country. The paper finds that (a) technological collaborations comprising different types of partners have the greatest positive impact on innovation novelty, and (b) when looking at the firm’s nationality, collaboration strategies developed by foreign firms have a higher impact on achieving novel innovation. We posit that the higher degree of product innovation we observe among foreign firms – as opposed to domestic firms in the Basque Country – relies on their ability to benefit from both inter-regional partnerships and commercial-based networks for the sake of innovation purposes. pl
dc.description.abstract Zdolność do tworzenia innowacji uznawana jest w coraz większym stopniu za czynnik wyjaśniający konkurencyjność przedsiębiorstw w długim okresie. w konsekwencji wzrasta znaczenie czynników decydujących o powstawaniu przełomowych innowacji produktu. w artykule, na podstawie zestawu wskaźników konkurencyjności, bada się wyniki osiągane przez firmy lokalne i zagraniczne w Kraju Basków, wskutek stosowania przez nie określonych metod współpracy w dziedzinie technologii. w badaniu dąży się w szczególności do określenia różnic w zakresie sposobów organizowania przez te dwie grupy przedsiębiorstw technologicznej współpracy (tj. geograficznego pochodzenia partnerów oraz celów tej współpracy: komercyjnych lub naukowych i nakierowanych na generowanie wiedzy) oraz różnic w zakresie rezultatów tych praktyk. W studium wykorzystano dane z sondażu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Kraju Basków w 2011 roku. w wyniku badań stwierdzono, że (a) technologiczna współpraca, która angażuje zróżnicowane grupy partnerów ma największy pozytywny wpływ na poziom nowatorstwa innowacji, oraz (b) biorąc pod uwagę narodowość firm, strategie współpracy rozwijane przez firmy zagraniczne mają większy wpływ na osiąganie nowatorskich rozwiązań. Można przyjąć założenie, że wyższy poziom innowacyjności charakteryzujący firmy zagraniczne w Kraju Basków w relacji do firm lokalnych, wynika ze zdolności firm zagranicznych do wykorzystywania w rozwoju innowacji zarówno partnerstwa wewnątrz regionu, jak i powiązań międzyregionalnych i sieci biznesowych. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject collaboration pl
dc.subject product novelty pl
dc.subject ownership nationality pl
dc.subject innovation pl
dc.subject współpraca pl
dc.subject nowość produktu pl
dc.subject narodowość własności pl
dc.subject innowacja pl
dc.title Collaboration Patterns and Product Innovation in the Basque Country. Does a Firm’s Nationality Matter? pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info