Interaction for Innovation: Comparing Norwegian Regions

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marina, Solesvik
dc.contributor.author Magnus, Gulbrandsen
dc.date.accessioned 2015-02-21T13:28:28Z
dc.date.available 2015-02-21T13:28:28Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Marina, S., Magnus, G., Interaction for Innovation: Comparing Norwegian Regions. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 3 : Learning and Innovation in Space. Ed. by A. Isaksen, J. Karlsen, M. Gancarczyk, s. 7-28 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8604
dc.description.abstract Building upon insights from earlier investigations of innovation collaboration from a regional perspective as well as the triple helix perspective, local/regional innovation systems and open innovation approaches, this study explores whether cooperation between firms, universities and government increases the intensity of innovation equally for the capital city and peripheral regions. We investigate whether firms located in the capital region benefit more from public support, cooperation with universities, and cooperation with different stakeholders than firms located in peripheral regions. Using logistic binary regressions, we find that capital region firms are generally not more innovative than those located elsewhere. We also find no effect on innovation from cooperation with universities, although public support is related to engagement in product and process innovations. Our results warn against simple applications of triple helix and open innovation approaches, as many forms of collaboration seem to have little impact on innovation, regardless of regional context. pl
dc.description.abstract Na podstawie dotychczasowych badań nad współpracą w dziedzinie innowacji na poziomie regionu oraz w oparciu o teoretyczne koncepcje potrójnej helisy, lokalnych i regionalnych systemów innowacji i innowacji otwartej, w artykule bada się czy współpraca między firmami, uniwersytetami i władzami publicznymi w równym stopniu zwiększa innowacyjność przedsiębiorstw w stolicy Norwegii i w regionach peryferyjnych. Analizuje się ponadto, czy norweskie firmy zlokalizowane w regionie stołecznym w większym stopniu korzystają ze wsparcia publicznego, współpracy z uniwersytetami i z innymi interesariuszami, niż firmy zlokalizowane na peryferii. Na podstawie logistycznej regresji binarnej wykazano, że przedsiębiorstwa z regionu stołecznego nie są generalnie bardziej innowacyjne, niż firmy z innych lokalizacji. Ponadto, nie stwierdzono, aby współpraca z uniwersytatami wpływała na innowacyjność, jakkolwiek występuje zależność między korzystaniem ze wsparcia publicznego i innowacyjnością w zakresie produktu i procesu. Wyniki badań sugerują, że należy unikać uproszczeń w stosowaniu koncepcji potrójnej helisy i innowacji otwartej, gdyż wiele form współpracy wydaje się mieć ograniczony wpływ na powstawanie innowacji, niezależnie od kontekstu regionalnego. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject innovation pl
dc.subject cooperation pl
dc.subject triple helix model pl
dc.subject regional innovation systems pl
dc.subject Norway pl
dc.subject innowacja pl
dc.subject współpraca pl
dc.subject potrójna helisa pl
dc.subject regionalne systemy innowacji pl
dc.subject Norwegia pl
dc.title Interaction for Innovation: Comparing Norwegian Regions pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info