Wpływ stresu na podejmowanie decyzji przez pracownika

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wichary, Szymon
dc.contributor.author Zaczyk, Aneta
dc.date.accessioned 2013-10-04T14:33:46Z
dc.date.available 2013-10-04T14:33:46Z
dc.date.issued 2009-07-09 14:43:02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/811
dc.description.abstract Wiedza zawarta w niniejszej pracy opiera się na wiedzy książkowej, ujęte są takie aspekty jak określenie pojęcia stresu, osobowości, decyzji, a także analiza psychologiczna środowiska pracy, czyli stresujące warunki i trafności decyzji. W pracy podjęto próbę zweryfikowania hipotezy, iż stres ma wpływ na podejmowanie decyzji przez pracownika przedsiębiorstwa. Teza taka została postawiona i poddana badaniom przeprowadzonym w roku 1990 przez Brytyjski Urząd Pracy. Badanie miało za zadanie zmierzyć najbardziej stresujące stanowiska pracy i obejmowało grupę 100 zawodów. Hipoteza alternatywna: stres nie wpływa na podejmowanie decyzji przez pracownika. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna sprowadza się do zrozumienia pojęć stres, osobowość i decyzja, a także do poznania sposobów radzenia sobie z nim w drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Część empiryczna opiera się na przeprowadzonych badaniach marketingowych w wśród 22 pracowników dwóch wybranych Hoteli zlokalizowanych w Krynicy–Zdroju, Hotelu Eris oraz Ośrodka Turystycznego GEOVITA. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject stres pl
dc.subject podejmowanie decyzji pl
dc.subject praca w stresie pl
dc.title Wpływ stresu na podejmowanie decyzji przez pracownika pl
dc.title.alternative Influence of stress on employee decision making pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-09-24T13:16:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info