Radzenie sobie ze stresem przez młodzież aktywną hazardowo

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Dudzik, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-07-23T10:00:12Z
dc.date.available 2014-07-23T10:00:12Z
dc.date.issued 2014-06-26 22:30:32
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8077
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest poszukiwanie powiązań między zachowaniami zaradczymi a aktywnością hazardową młodzieży. W dzisiejszych czasach obserwuje się coraz większe zainteresowanie hazardem wśród adolescentów. Obecnie każdy człowiek styka się z dużą ilością problemów, co sprawia, że żyje on w ciągłym napięciu i stresie. Bardzo często nie potrafi poradzić sobie z nadmiarem obowiązków i pojawiającym się stresem, co może prowadzić do nieefektywnych sposobów radzenia sobie. Zawarty w pracy program badawczy został zrealizowany na podstawie następujących metod psychologicznych: Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS – N. S. Endlera, J. D. A. Parkera, Wielowymiarowego Inwentarza do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem COPE – C. S. Carvera, M. F. Scheiera, J. K. Weintrauba, Skali Uczestnictwa w Grach Losowych – S. Tucholskiej, Testu 20 Pytań Anonimowych Hazardzistów, utworzonego według wersji Gamblers Anonymous (AH) Combo Book oraz Ankiety Personalnej własnej konstrukcji. W badaniach wzięło udział 135 uczniów szkoły średniej w wieku od 16 do 19 lat. Analizie statystycznej i psychologicznej poddanych zostało 124 poprawie wypełnionych zestawów. Z przeprowadzonych analiz wynika, że młodzież nie uczestnicząca w grach losowych wybiera bardziej różnorodne zachowania zaradcze, oparte głównie na aktywnym radzeniu sobie i emocjach. Podczas, gdy adolescenci aktywni hazardowo preferują zazwyczaj style i strategie unikowe, często także angażują się w czynności zastępcze. pl
dc.description.abstract The subject of this work is the link between the behaviour resources and gambling activity among adolescents. Nowadays there is a growing interest in gambling among young people. Currently, every human is heading oneself in with vast quantities of problems, what makes it live in constant tension and stress. Very often he is not able to cope with the excess of duties and emerging stress which can lead to inefficient ways of coping. The research covered in this work thesis has been carried on the basis of the following psychological methods: The Coping Inventory for Stressful Situations CISS by N. S. Endler, J. D. A Parker, The Coping Orientations to Problem Experienced Scale COPE by C. S Carver, M. F. Scheier, J. K Weintraub, Scale of the Involvement in Games of Chance by S. Tucholska, 20 Questions of Gamblers Anonymous and a self-designed Personnel Surveys. The group of respondents consisted of 135 students of high school, between the ages of 16 to 19 years. Although only 124 participants with complete questionnaires qualified for statistical and psychological analyses. The results of the study shows that adolescents who do not engage in gambling is choosing more divers behavior resources, based mainly on active coping and emotions. While adolescents gambling active usually prefer avoidance styles and strategies of coping, very often they also engaging in substitute activities. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject stres pl
dc.subject radzenie sobie pl
dc.subject hazard pl
dc.subject aktywność hazardowa młodzieży pl
dc.subject Kwestionariusz CISS pl
dc.subject Kwestionariusz COPE pl
dc.subject Test 20 Pytań AH pl
dc.subject Skala Uczestnictwa w Grach Losowych pl
dc.subject stress pl
dc.subject coping pl
dc.subject gambling pl
dc.subject youth gambling active pl
dc.subject Inventory CISS pl
dc.subject Scale COPE pl
dc.subject 20 Questions of Gamblers Anonymous pl
dc.subject Scale of the Involvement in Games of Chance pl
dc.title Radzenie sobie ze stresem przez młodzież aktywną hazardowo pl
dc.title.alternative Coping with stress among adolescents gambling active pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-07-17T12:19:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info