Projekt zestawu wyparek próżniowych do zatężania wodnego roztworu azotanu amonu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nosek, Jerzy
dc.contributor.author Dubarek, Artur
dc.date.accessioned 2014-07-23T09:36:53Z
dc.date.available 2014-07-23T09:36:53Z
dc.date.issued 2014-07-02 12:29:31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8072
dc.description.abstract Celem pracy dyplomowej pt ,,Projekt zestawu wyparek próżniowych do zatężania wodnego roztworu azotanu amonu'' było zbilansowanie aparatów wyparnych będących częścią węzła odparowania próżniowego instalacji granulacji wieżowej Zakładów Azotowych w Tarnowie oraz wykonanie obliczeń projektowych wyparki próżniowej. Przeprowadzono obliczenia bilansu masowego, bilansu materiałowego oraz szczegółowe obliczenia bilansu cieplnego dla każdej z wyparek próżniowych przy zmiennym natężeniu przepływu pary grzewczej. W dalszej części pracy przeprowadzono obliczenia najważniejszego elementu wyparki, tj. komory grzejnej. Obliczenia te obejmowały współczynnik wnikania ciepła od strony kondensującej pary oraz od strony pary grzejnej, a także współczynnik przenikania ciepła. Obliczenia projektowe które zostały przeprowadzone skupiły się na wyliczeniu powierzchni grzewczej wyparki, ilości rurek potrzebnych do prawidłowej pracy wyparek oraz rzeczywistej powierzchni wymiany ciepła i średnicy komory grzejnej wyparki. Na podstawie przeprowadzonych bilansów które porównano do wartości rzeczywistych, można stwierdzić, że różnica pomiędzy wartościami wyliczonymi a rzeczywistymi jest minimalna i wynosi poniżej 4% dlatego zasadne jest stwierdzenie, że pracująca instalacja posiada bardzo dobrą wydajność a parametry projektowe wyparek pokrywają się w rzeczywistości z tymi wyliczonymi w niniejszej pracy. pl
dc.description.abstract The aim of this thesis ‘A project of a set of vacuous evaporators to concentrate an aqueous ammonium nitrate solution’ was to assess evaporators being a part of a vacuum evaporator junction of the granulation tower system in Zakłady Azotowe in Tarnów. It also aimed at making project calculations of a vacuous evaporator. The mass balance, material balance and detailed heat balance calculations were made for each vacuous evaporator in the variable intensity of the heating steam. In the next part of the thesis I made the calculations of the most important element of the vacuous evaporator i.e. heating chamber. The calculations included the heat penetration coefficient of the condensation steam and heating steam. Project calculations included the calculation of the evaporator heating surface area as well as the amount of pipes required for the proper work of the evaporators, the real surface of the heat exchange and the diameter of the evaporator heating chamber. On the basis of the balance compared with the real value we can safely say that the difference between the values calculated and the real ones is minimal and it amounts to 4%. We can ascertain that the installation has got a perfect performance and the project parameters of the evaporators are the same with the ones calculated in this thesis. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject azotan amonu pl
dc.subject wyparka próżniowa pl
dc.subject komora grzejna pl
dc.subject bilans masowy pl
dc.subject bilans materiałowy pl
dc.subject bilans cieplny pl
dc.subject strumień wlotowy pl
dc.subject współczynnik wnikania ciepła pl
dc.subject powierzchnia grzejna wyparki pl
dc.subject bezpieczeństwo procesowe pl
dc.subject próżnia pl
dc.subject ammonium nitrate pl
dc.subject vacuous evaporator pl
dc.subject heating chamber pl
dc.subject mass balance pl
dc.subject material balance pl
dc.subject heat balance pl
dc.subject opening stream pl
dc.subject heat penetration coefficient pl
dc.subject evaporator heating surface area pl
dc.subject procedural safety pl
dc.subject vacuum pl
dc.title Projekt zestawu wyparek próżniowych do zatężania wodnego roztworu azotanu amonu pl
dc.title.alternative A project of a set of vacuous evaporators to concentrate an aqueous ammonium nitrate solution pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-07-22T09:11:16Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info