Dynamika systemowa w analizie działania systemu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Śliwa, Kazimierz R.
dc.contributor.author Zabrzeska Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-03-10T08:04:58Z
dc.date.available 2014-03-10T08:04:58Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6814
dc.description.abstract Pierwsze formy instytucji ubezpieczeniowych pojawiły się już w starożytności. Z biegiem wieków instytucje zmieniały swój charakter oraz sposób swojej działalności, jednak zawsze na pierwszym miejscu stawiały sobie ochronę człowieka i jego działalności. W ostatnich dziesięcioleciach instytucje ubezpieczeniowe na całym świecie były poddawane licznym reformom. Reformy te, miały na celu usprawnić działalność Ubezpieczycieli . W Polsce również doszło do radykalnej zmiany w działalności przedsiębiorstwa, które na potrzeby tej pracy nazwiemy Ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel jest obecnie potentatem ubezpieczeniowym na rynku krajowym. Zasadnicza reforma ubezpieczeniowa nastąpiła w 1999 roku i w niniejszym opracowaniu przeanalizujemy obecną sytuację Ubezpieczyciela, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynniki, które doprowadziły do wprowadzenia reformy w życie. Przeanalizujemy również czynniki mające wpływ na sytuację Ubezpieczyciela. W prognozach dla Ubezpieczyciela wykorzystamy założenia Dynamiki Systemu, która obecnie cieszy się coraz większą popularnością w prognozowaniu przyszłości wielu instytucji. Bardzo pomocny w naszych rozważaniach będzie program komputerowy ithinkTM, który usprawnia prace nad modelowaniem przyszłości Ubezpieczyciela. Szczególnie interesujący jest problem ekonomicznego samofinansowania się systemu emerytalnego. System wpłat i wypłat jakiegokolwiek emerytalnego systemu na świecie powinien zapewniać jego funkcjonowanie bez dodatkowych zasileń, tzn. budżetowych dotacji. W pracy podejmujemy ten wątek jako główny, sprawdzając, do jakiego stopnia emerytalny system Ubezpieczyciela spełnia ten warunek. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject systemy ubezpieczeń emerytalnych na świecie pl
dc.subject system ubezpieczeń emerytalnych w Polsce pl
dc.subject teoria dynamiki systemów pl
dc.subject konstrukcja symulacyjnego modelu funduszu emerytalnego ubezpieczyciela pl
dc.subject program komputerowy ithinkTM pl
dc.title Dynamika systemowa w analizie działania systemu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce pl
dc.title.alternative The System Dynamics in the Analysis of the Polish Social Insurance System Operation en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info