Analiza praktyk nadużywania pozycji dominującej na podstawie sektora energetycznego w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Drabik, Mariola
dc.date.accessioned 2014-02-24T08:25:57Z
dc.date.available 2014-02-24T08:25:57Z
dc.date.issued 2011-09-06 21:50:19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6220
dc.description.abstract Praca będzie próbą przedstawienia różnorodnych praktyk nadużywania pozycji dominującej na podstawie sektora energetycznego w Polsce. Celem pracy jest zbadanie: dlaczego podmioty sektora energetycznego dopuściły się nadużycia, jakich praktyk łamiących zakaz nadużywania pozycji dominującej dopuszczały się najczęściej, równie istotnym punktem jest analiza skuteczności ograniczania praktyk antykonkurencyjnych w sektorze energetycznym przez UOKiK. Hipoteza przyjęta w pracy to założenie iż: najczęściej stosowaną formą nadużywania pozycji dominującej w polskim sektorze energetycznym są praktyki zawarte w art.9 ust.2 pkt.5 i pkt.6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, czyli przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji i narzucanie przez przedsiębiorców uciążliwych warunków umów, przynoszących temu przedsiębiorcy nieuzasadnione korzyści. Hipoteza przyjęta w pracy została zweryfikowana i potwierdzona na podstawie materiałów wtórnych w postaci Decyzji Prezesa UOKIK dotyczących nadużywania pozycji dominującej w polskim sektorze energetycznym w latach 2005-2010 dostępnych na stronie UOKiK - www.uokik.gov.pl. Pozostałe wnioski płynące z pracy to stwierdzenia, iż przedsiębiorstwa nadużywające pozycji dominującej kierowały się przede wszystkim chęcią wyeliminowania konkurencji z rynku oraz chęcią uzyskania dodatkowych korzyści - przy czym działania te, ujemnie wpłynęły na sytuację konsumentów energii. Niniejsza praca doskonale obrazuje również to, jak istotna rolę dla ochrony konkurencji w Polsce odgrywa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pl
dc.description.abstract In this text I will try to present various methods of abusing the dominant position basing it on the energy sector in Poland. The goal of my research is to find out: why the energy sector entities committed abuse, what kind of rule braking practices they used mostly and if the UOKiK restricts anti-competitive practices successfully in the energy sector. Hypothesis says that the most frequent kinds of methods which abuse the dominant position in the Polish energy sector are practices enclosed in article 9 section 2 point 5 and 6 in the law on competition and consumer protection (neutralizing opportunities to appear or develop competition and forcing arduous contract conditions by entrepreneurs which give unfounded benefits to this entrepreneur). This hypothesis was tested and justified basing it on secondary materials like the UOKiK’s chairman decisions which involve abusing the dominant position in the Polish energy sector in 2005-2010 available on www.uokik.gov.pl. My research shows that companies that abuse the dominant position wanted to eliminate competition from the market and receive additional benefits but it had a negative influence on the situation of energy consumers. This text shows how important is the UOKiK’s role for consumer protection. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject nadużywanie pozycji dominującej pl
dc.subject sektor energetyczny pl
dc.subject decyzje UOKIK pl
dc.subject abusing dominant position pl
dc.subject energy sector pl
dc.subject UOKiK’s decisions pl
dc.title Analiza praktyk nadużywania pozycji dominującej na podstawie sektora energetycznego w Polsce pl
dc.title.alternative The analysis of methods of abusing the dominant position on the basis of the energy sector in Poland pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-23T10:19:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info