Pomiar wartości przedsiębiorstwa metodą DCF i jego ocena na przykładzie Danone Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Ostasiuk, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-02-18T12:08:16Z
dc.date.available 2014-02-18T12:08:16Z
dc.date.issued 2011-10-05 15:42:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5953
dc.description.abstract W niniejszej pracy podjęto tematykę wyceny przedsiębiorstwa, w części badawczej dokonano wyceny Danone Sp. z o.o. metodą DCF, inaczej zwaną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla dawców kapitału. W pracy temat wyceny został przedstawiony od podstaw, począwszy od istnienia przedmiotu wyceny, a skończywszy na przeprowadzeniu wyceny. W części teoretycznej zaprezentowano metody majątkowe, dochodowe oraz porównawcze, które służą do przygotowania wyceny. W części praktycznej autor przeprowadza czytelnika przez kolejne etapy wyceny metodą dochodową, do której zalicza się metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych do firmy. Zakończeniem pracy jest podanie oszacowanej wartości Danone Sp. z o.o. na dzień 22 września 2011 roku. pl
dc.description.abstract In the present thesis author considered topic of company valuation. In a research part basing on DCF method Danone Company valuation was measured, author used discounted cash flows for capital donors. The topic of company valuation was presented starting from the existence of the word good, value, valuation, and ending with the of the valuation. The theoretical part presents financial performance, asset valuation and comparable methods which are used to prepare the valuation. Author conducted the practical part of the reader through the steps of the financial performance method of valuation, which includes a discounted cash flow method to firm. Completion of the thesis is to provide the value of Danone Company estimated on 22 September 2011. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wartość pl
dc.subject wartość przedsiębiorstwa pl
dc.subject wycena pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject DCF pl
dc.subject zdyskontowane przepływy pieniężne pl
dc.subject value pl
dc.subject corporate value pl
dc.subject valuation pl
dc.subject entreprise pl
dc.subject discounded cash flows pl
dc.title Pomiar wartości przedsiębiorstwa metodą DCF i jego ocena na przykładzie Danone Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Corporate value measurement based on DCF method and its evaluation on the example of Danone Company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-18T10:57:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info