Baza hotelowa miasta Nowego Sącza jako czynnik rozwoju rynku turystycznego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dołhasz, Magdalena
dc.contributor.author Pawlik, Monika
dc.date.accessioned 2014-02-14T09:57:00Z
dc.date.available 2014-02-14T09:57:00Z
dc.date.issued 2012-08-02 13:00:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5717
dc.description.abstract W pracy zaprezentowano rolę oraz znaczenie turystyki dla współczesnego rozwoju gospodarki i przeprowadzono badanie własne w wybranych hotelach miasta Nowego Sącza, które miało na celu określenie zadowolenia turystów z oferowanych usług hotelarskich. Przeprowadzenie tej analizy możliwe było poprzez wykorzystanie literatury fachowej dotyczącej zagadnień turystycznych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie bazy hotelowej miasta Nowego Sącza jako czynnika rozwoju rynku turystycznego w tym regionie i określenie jaki ma on wpływ w znaczeniu Nowego Sącza pośród miast danego obszaru turystycznego. Na podstawie przeprowadzonego badania można przyjąć wniosek, iż turyści bardzo chętnie korzystają z usług, jakie oferują obiekty hotelarskie w Nowym Sączu. pl
dc.description.abstract The thesis presents a role and the importance of tourism for the modern development of the economy and an examination of test survey in selected hotels in Nowy Sącz. It was to determination of satisfaction of tourists from offered tourist accommodation service. To carry out this analysis was possible through the use of literature concerning the issues of tourism. The aim of this work is to present the Hotel database of Nowy Sącz as factor market development of tourism in this region and specify how it will impact in the importance of Nowy Sącz among the cities in the area of tourism. On the basis of the study can be concluded, that tourists are benefit from the services, which are offered by the objects of the hotel industry in Nowy Sącz. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject turystyka pl
dc.subject walory turystyczne pl
dc.subject hotel pl
dc.subject baza noclegowa pl
dc.subject Nowy Sącz pl
dc.subject tourism pl
dc.subject tourist assets pl
dc.subject accommodation pl
dc.title Baza hotelowa miasta Nowego Sącza jako czynnik rozwoju rynku turystycznego pl
dc.title.alternative Hotel base of Nowy Sącz as factor of development of touristic market pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-14T08:58:32Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info