Turystyka czynnikiem rozwoju polskich gmin uzdrowiskowych na przykładzie Muszyny i Piwnicznej Zdroju

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Zagórowska Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-02-01T14:39:47Z
dc.date.available 2014-02-01T14:39:47Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5112
dc.description.abstract Lecznictwo uzdrowiskowe oraz związana z nim turystyka uzdrowiskowa posiadają dwa zasadnicze kierunki rozwoju. Pierwszy to odnowa sił biologicznych człowieka poprzez korzystanie ze źródeł wód leczniczych, kopalin leczniczych i warunków klimatycznych. Drugi to pobyt w miejscowościach uzdrowiskowych umożliwiający turystom aktywny wypoczynek dzięki bliskości terenów górskich i leśnych oraz bazie sportowo – rekreacyjnej. Celem pracy jest przedstawienie specyfiki i warunków funkcjonowania polskich gmin uzdrowiskowych oraz analiza turystyki jako czynnika rozwoju tychże gmin. Hipoteza badawcza zakłada, że turystyka jest istotnym czynnikiem rozwoju polskich gmin uzdrowiskowych, bowiem poprzez efekt mnożnikowy stymuluje rozwój społeczno-gospodarczy tych gmin. Biorąc pod uwagę specyfikę gmin uzdrowiskowych i odmienność prawo- ekonomiczną turystyka jest specyficznym „przemysłem” i głównych czynnikiem rozwoju. Praca przedstawia specyfikę usług turystycznych oraz kompozycję narzędzi marketingu – mix i zasad ich funkcjonowania w sektorze usług turystycznych. Opisano specyfikę i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju polskich gmin uzdrowiskowych, ich obecną kondycję, szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony. Dokonano analizy potencjału i możliwości rozwoju dwóch gmin uzdrowiskowych - Muszyna i Piwniczna Zdrój, wraz z oceną zagospodarowania turystycznego tych gmin i działań samorządów lokalnych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject usługi turystyczne pl
dc.subject turystyka uzdrowiskowa pl
dc.subject marketing-mix pl
dc.subject promocja w turystyce pl
dc.subject gmina uzdrowiskowa pl
dc.title Turystyka czynnikiem rozwoju polskich gmin uzdrowiskowych na przykładzie Muszyny i Piwnicznej Zdroju pl
dc.title.alternative Toursim as a determining factor of development of Polish health resorts – Muszyna and Piwniczna Zdrój en
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info