Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF i metodą porównawczą

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Podbielski, Norbert
dc.date.accessioned 2014-01-30T19:50:45Z
dc.date.available 2014-01-30T19:50:45Z
dc.date.issued 2012-03-20 11:44:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5005
dc.description.abstract Pojęcie wartości jest kluczem do zrozumienia istoty wyceny przedsiębiorstwa. Proces kalkulacji wartości przedsiębiorstwa jest jednak dość skomplikowany. Wyróżnia się 3 podstawowe grupy metod wyceny: dochodową, majątkową i porównawczą. W praktyce najczęściej stosuję się modele DCF oraz modele metod porównawczych, ponieważ wyniki obliczone tymi metodami uznawane są za najbardziej miarodajne. Metody DCF wymagają zastosowania wielu założeń. Proces wyceny składa się z wielu etapów, a wyniki osiągnięte na poszczególnych etapach są ze sobą ściśle skorelowane. Metoda porównawcza (mnożnikowa) wymaga znalezienia punktu odniesienia w postaci jednej lub kilku spółek porównywalnych. Wycena przedsiębiorstwa metoda mnożnikową bazuje na wartościach rynkowych podobnych podmiotów istniejących na rynku. Podstawową różnicą między metodami DCF a porównawczymi jest perspektywa czasowa wycen. DCF to długa perspektywa czasowa, natomiast metoda mnożnikowa oparta jest na bieżącej wartości rynkowej. pl
dc.description.abstract Definition of value is a key point to understand the hole idea of company valuation . However the calculation process of company valuation is eminently complicated. It is know that there are 3 basic groups of valuation methods: income valuation, asset-based approach and comparative methods. In practice DCF and comparative methods are most popular valuation approaches because they obtaine most reliable results. DCF valuation models require many input data to be processed. The valuation process divides into many stages and the results received on each the stages are highly correlated. Comparative methods necessitate a datum point, consisted of one or couple comparative companies to the one which is valued. Comparative methods are based on similar companies' market value. Basic difference between both aproaches is valuation hindsight. Income valuation applies to long term perspective, on the other hand comparative methods are based on current market value. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wartość pl
dc.subject wycena przedsiębiorstwa pl
dc.subject DCF pl
dc.subject metody porównawcze pl
dc.subject value pl
dc.subject company valuation pl
dc.subject DCF pl
dc.subject comparative methods pl
dc.title Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF i metodą porównawczą pl
dc.title.alternative Company valuation - DCF versus comparative method pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-30T17:00:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info