Instytucja rzecznika praw obywatelskich w Polsce a europejski system ochrony praw człowieka

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wojtas-Jarentowska, Kinga
dc.contributor.author Pałka, Sylwia
dc.date.accessioned 2014-01-21T10:30:05Z
dc.date.available 2014-01-21T10:30:05Z
dc.date.issued 2012-07-05 20:44:44
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4442
dc.description.abstract Celem pracy jest sprawdzenie czy zdecydowana większość obywateli składających wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich uzyskuje satysfakcjonujące rozstrzygnięcie sprawy na poziomie państwowym, czy też odwołuje się do instytucji europejskich. Pokazana zostanie również rola jaką odgrywa Rzecznik Praw Obywatelskich w Rzeczpospolitej Polskiej, jego silna pozycja ustrojowa oraz silne uprawnienia prawne. Przedmiotem zainteresowania rozprawy są również europejskie instytucje ochrony praw człowieka takie jak: Unia Europejska, Rada Europy czy Europejski Trybunał Praw Człowieka, które zapewniają ochronę na arenie międzynarodowej. Dla realizacji tych celów konieczne jest ukazanie ewolucji praw i wolności człowieka na przestrzeni wieków. Kolejnym celem jest wskazanie, iż człowiek jako jednostka nie jest sam i ma zapewnioną ochronę ze strony instytucji państwowych, jak też międzynarodowych. Konkludując, teza niniejszej rozprawy brzmi: funkcjonowanie Rzecznika Praw Obywatelskich jako instytucji ochrony praw i wolności człowieka jest wystarczające dla zabezpieczenia przestrzegania prawa i ochrony wolności jednostki w Polsce. Metody badawcze, które zostały wykorzystane w pracy to m.in. metoda instytucjonalna, historyczna, ilościowa. W pracy wykorzystane zostały publikacje fachowe dotyczące problematyki Rzecznika Praw Obywatelskich oraz ochrony praw i wolności człowieka i obywatela na świecie i w Europie. Podstawowymi aktami normatywnymi, na których opiera się niniejsza praca to ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto wykorzystane zostały zasoby internetowe, m.in. strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuletyn Informacji Publicznej Rzecznika oraz obcojęzyczna strona Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ochrona praw człowieka pl
dc.subject prawa człowieka pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject Rzecznik Praw Obywatelskich pl
dc.subject Polska pl
dc.title Instytucja rzecznika praw obywatelskich w Polsce a europejski system ochrony praw człowieka pl
dc.title.alternative The ombudsman institution in Poland and the European system of protecting human rights pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-21T09:07:37Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info