Prawa człowieka w polityce rosyjskiej po 1991 roku - na tle porównawczym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nowak, Andrzej
dc.contributor.author Wasilewska Marta
dc.date.accessioned 2014-01-16T21:15:24Z
dc.date.available 2014-01-16T21:15:24Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4132
dc.description.abstract Prawa człowieka są „solą demokracji” i wielu autorów rozpisuje się o nich w swoich publikacjach, ukazując je i analizując pod różnym kątem. W współczesnym świecie, podczas gdy cywilizacja rozwija się w nieustającym tempie, a wraz z nią idzie postęp technologiczny, prawa człowieka potrzebują poświęcenia większej uwagi, natomiast zostają coraz częściej spychane na dalszy plan. Większość państw reguluje te prawa na podstawie międzynarodowych traktatów lub wewnętrznych dokumentów na nich opartych. Okazuje się jednak, że pomiędzy tym, co zapisane w Konstytucji, a tym, co w rzeczywistości jest wielka przepaść. W pracy tej analizowane są prawa człowieka w polityce Rosyjskiej od czasów pierestrojki Gorbaczowa, poprzez lata dziewięćdziesiąte, w których prezydentem był Borys Jelcyn, aż po dzisiejszą Rosję Władimira Putina, na tle wybranych przykładów praw człowieka w Stanach Zjednoczonych i międzynarodowych opinii. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject prawa człowieka pl
dc.subject polityka pl
dc.subject "pierestrojka" Gorbaczowa pl
dc.subject prawa człowieka w USA pl
dc.subject Michaił Gorbaczow pl
dc.subject pluralizm polityczny pl
dc.subject polityka Związku Radzieckiego pl
dc.subject polityka bezpieczeństwa międzynarodowego pl
dc.subject Głasnost – prawo do jawności pl
dc.subject demokratyzacja w Rosji pl
dc.subject rzecznik praw człowieka pl
dc.subject rządy Władimira Putina pl
dc.title Prawa człowieka w polityce rosyjskiej po 1991 roku - na tle porównawczym pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info