Analiza wypadków w pracy w latach 2007-2011 na terenie powiatu nowosądeckiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Szymańska, Aneta
dc.contributor.author Korzeń, Daniel
dc.date.accessioned 2014-01-13T03:55:45Z
dc.date.available 2014-01-13T03:55:45Z
dc.date.issued 2012-09-18 16:47:56
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3878
dc.description.abstract Praca ukazuje analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z naciskiem na wypadki przy pracy, które zdarzyły się w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie powiatu nowosądeckiego. Dokonano w niej charakterystyki problemu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce, a także wypadków przy pracy. Przeprowadzono ponadto ankietę wśród pracowników zatrudnionych w firmach w powiecie, której celem była weryfikacja ich wiedzy na temat BHP oraz ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zatrudniających ich jednostkach. Zanalizowano ponadto dane dotyczące wypadków przy pracy. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż stan bezpieczeństwa w firmach działających na terenie powiatu nowosądeckiego jest dobry, a głównym problemem jest brak obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP, brak wiedzy na temat stosowanych w przedsiębiorstwie działań prewencyjnych, brak odpowiednich warunków pracy, brak lub niestosowanie ochron osobistych, nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP, czy też nieznajomość ryzyka zawodowego. Dlatego wnioskuje się, że te właśnie problemy są główną przyczyną zdarzających się wypadków w pracy. Ponadto przeprowadzone badania ujawniły, iż według pracowników, najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy jest niewłaściwe zachowanie pracownika, a także niewłaściwa organizacja stanowiska pracy. pl
dc.description.abstract The project presents the analysis of the situation of safety and hygiene in workplace, especially concerning accidents at work which occurred in companies located in the province of Nowy Sącz. In the project the problem of safety and hygiene at work has been analysed. The survey has also been carried out among the employees of the companies in the area of Nowy Sącz. The aim of it was to verify their knowledge about the “BHP” (Work Safety and Hygiene), as well as the level of safety and hygiene in workplace. Also the data concerning the accidents at work have been analysed. As far as the results of the survey are concerned, the level of safety in firms is satisfactory. The main problem, however, is the lack of compulsory workshops of “BHP”, the lack of preventive actions in workplace, and the lack of proper working conditions, as well as not using the individual safety precautions, not following the rules of “BHP” or the lack of knowledge about the risks involved in a given job. Therefore, I think that all the mentioned problems are the main causes of accidents in workplace. Moreover, the survey has also shown that according to the employees, the main cause of accidents is wrong behaviour of workers, as well as improper organisation of the workplace. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wypadki przy pracy pl
dc.subject bezpieczeństwo i higiena pracy pl
dc.subject powiat nowosądecki pl
dc.subject ocena bezpieczeństwa pl
dc.subject działania prewencyjne pl
dc.subject postępowanie powypadkowe pl
dc.subject accidents at work pl
dc.subject safety and hygiene at work pl
dc.subject the province of Nowy Sącz pl
dc.subject safety evaluation pl
dc.subject preventive actions and after-accident actions pl
dc.title Analiza wypadków w pracy w latach 2007-2011 na terenie powiatu nowosądeckiego pl
dc.title.alternative The analysis of workplace accidents in the period of years 2007–2011 within the district of Nowy Sącz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-11T20:36:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info