Analiza finansowa na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Mowinski, Artur
dc.date.accessioned 2014-01-09T12:04:57Z
dc.date.available 2014-01-09T12:04:57Z
dc.date.issued 2012-09-30 11:44:30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3643
dc.description.abstract Celem pracy była analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Analiza finansowa zajmuje się badaniem, polegającym na rozbiorze na składniki i badaniu poszczególnych cech, właściwości przedmiotu. Wyniki otrzymane w analizie posłużyły do oceny sytuacji panującej w spółce. Badanie opiera się na analizie bilansu, przepływu środków pieniężnych, rachunku zysków i strat oraz wskaźników. KGHM Polska Miedź notowany jest na WIG 20, który wycenia największe firmy notowane na giełdzie w Polsce. Wartość przedsiębiorstwa jest również determinowana przez ceny miedzi oraz dolara. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przedsiębiorstwo znajduje się w dobrej kondycji finansowej, wartość aktywów i kapitału własnego zanotowały znaczący wzrost. Przedsiębiorstwo rozwija się w sposób szybki i stabilny. pl
dc.description.abstract The purpose of this thesis was a financial analysis of the KGHM Polish Copper Ltd. Financial analysis is the study, which involves splitting individual components and study the characteristics and properties of the object. Results obtained in the analysis were used to evaluate the company. KGHM Polish Copper Ltd is listed on the WIG 20 index, which measured the largest companies listed on the Polish stock exchange. Enterprise value is also determined by the price of copper and USD. The analysis shows that the company is in good financial condition, assets and equity recorded a significant growth. The company is developing in a fast and stable way. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza pl
dc.subject bilans pl
dc.subject rachunek pl
dc.subject przepływy pieniężne pl
dc.subject aktywa pl
dc.subject pasywa pl
dc.subject wskaźniki finansowe pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject miedź pl
dc.subject analysis pl
dc.subject balance sweet pl
dc.subject account pl
dc.subject cash flow pl
dc.subject assets pl
dc.subject liabilities pl
dc.subject financial ratios pl
dc.subject enterprise pl
dc.subject copper pl
dc.title Analiza finansowa na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. pl
dc.title.alternative Financial analysis based on KGHM Polish Copper Ltd pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-09T09:23:16Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info