Jakość usług medycznych a potrzeby pacjentów Centrum Medycznego "BATOREGO" w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Smoleń, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-01-03T10:06:48Z
dc.date.available 2014-01-03T10:06:48Z
dc.date.issued 2012-11-29 23:06:32
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3192
dc.description.abstract Niniejsza praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dotyczy ona problemu jakości usług medycznych udzielanych w Centrum Medycznym „BATOREGO”. Obecnie coraz częściej, we wszystkich dziedzinach życia spotyka się z terminem „jakość”. Celem niniejszej pracy była konfrontacja jakości świadczeń do potrzeb pacjentów badanej organizacji. Teoretyczna część pracy zawiera analizę pojęć, wskaźników oceny jakości usług oraz systemy zarządzania jakością. Zaprezentowane zostały także definicje i hierarchia potrzeb. W drugiej części przedstawiono narzędzie wykorzystane do badań własnych. Była nim ankieta przeprowadzona wśród 50 osób. Badania miały charakter indywidualny i anonimowy. Wyniki badań oraz weryfikacja hipotez ukazują, iż jakość świadczonych przez Centrum Medyczne „BATOREGO” usług jest zadowalająca dla pacjentów oraz w pełni zaspokaja ich potrzeby. Respondenci zauważyli kilka niedoskonałości (m.in. system rejestracji telefonicznej), jednak mimo to w ogólnej perspektywie pozytywnie oceniają badaną placówkę. pl
dc.description.abstract This paper is a theoretical and empirical. It concerns the problem of the quality of medical services in the Medical Centre of "BATOREGO". At present more and more talk about quality. A confrontation of the quality of needs of patients was a purpose of this tesis. The theoretical part of the paper presents a concepts, indicators to assess the quality of services and quality management systems and presented the definition and the hierarchy of needs. In the second part I conducted a survey opinion poll. There were 50 respondents. The research was individual and anonymous. The results and hypotheses show that the quality of services provided by the Medical Center "BATOREGO" is satisfactory for patients and meets their needs. The respondents noted a few imperfections but still the evaluation of the firm is positive. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject jakość usług pl
dc.subject świadczenia medyczne pl
dc.subject potrzeby pl
dc.subject satysfakcja pl
dc.subject quality of service pl
dc.subject medical services pl
dc.subject needs pl
dc.subject satisfaction pl
dc.title Jakość usług medycznych a potrzeby pacjentów Centrum Medycznego "BATOREGO" w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative The quality of medical services and the needs of patients Medical Center "BATOREGO" in Nowy Sącz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-03T09:33:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info