Praktyka praw człowieka a praktyka dyplomatyczna

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ekes, Janusz
dc.contributor.author Holcman Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-01-02T13:08:25Z
dc.date.available 2014-01-02T13:08:25Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3101
dc.description.abstract Niespełna 50 lat po proklamowaniu Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stała się kamieniem węgielnym wszelkich działań na rzecz obrony praw człowieka. To za sprawą Deklaracji pojęcie godności - źródła praw człowieka weszło na trwałe do języka współczesnego prawa międzynarodowego i konstytucyjnego. Przyjęcie przez rząd Cartera kryterium przestrzegania praw człowieka jako istotnej przesłanki polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych bardzo wzmocniło znaczenie tej koncepcji w polityce międzynarodowej. W tym okresie prawa człowieka przestały być tylko ideologią świata demokratycznego, stanowiącą odpowiedź na wyzwanie komunizmu. Konsekwentne podtrzymywanie doktryny przez rząd Regana przyczyniło się niewątpliwie do wzrostu wiary w jej sens praktyczny i skutecznie dezawuowało ideologię komunistyczną. Natomiast od czasu upadku systemu komunistycznego znów widać niekonsekwencję w stosunku polityki międzynarodowej do praw człowieka. Z jednej strony daje się zaobserwować cyniczne wręcz ich podporządkowanie interesom ekonomicznym, z drugiej zaś prowadzone są działania instytucjonalizujące i wzmacniające sankcje w przypadku drastycznego łamania tych praw. Kryzys kosowski uzewnętrznił, że formuje się nowy ład międzynarodowy i ukazał to z jakże wielką nadzieją. Ale jednocześnie mamy do czynienia z innym kryzysem - z kryzysem czeczeńskim - w związku z którym znów słyszymy o zasadzie równowagi potęg, jakbyśmy powracali do starego sposobu myślenia. Kryzys ten aktualizuje pytanie: czy zasady polityki są ponad porządkiem moralnym. W niniejszej pracy zostaną omówione: geneza i rozwój nowoczesnych kodyfikacji praw człowieka. Szczególna uwaga będzie zwrócona na Powszechną Deklarację Praw Człowieka wobec jej przełomowego znaczenia w tym względzie. Przedstawiono reakcję Organizacji Narodów Zjednoczonych na gwałcenia praw człowieka w Tybecie, Kosowie i Czeczenii. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject prawa człowieka pl
dc.subject stosunki międzynarodowe pl
dc.subject Tybet pl
dc.subject Kosowo pl
dc.subject Czeczenia pl
dc.subject Deklaracja Praw Człowieka pl
dc.subject dyplomacja pl
dc.subject Amnesty International pl
dc.subject Human Rights Watch pl
dc.subject ONZ pl
dc.subject konflikty etniczne pl
dc.title Praktyka praw człowieka a praktyka dyplomatyczna pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info