Katyń-Smoleńsk, trudna droga do prawdy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Jurkowski, Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-02T08:51:15Z
dc.date.available 2014-01-02T08:51:15Z
dc.date.issued 2013-01-26 22:51:47
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3038
dc.description.abstract "Katyń – Smoleńsk trudna droga do prawdy" to praca, której celem jest przedstawienie kwestii Katynia w stosunkach polsko – radzieckich oraz polsko – rosyjskich na przestrzeni lat 1939 – 2012 z uwzględnieniem trudności, jakie pojawiały się w dążeniu ze strony polskiej do odkrycia prawdy o tym zdarzeniu. Istotą pracy jest pokazanie problemu dążenia do prawdy o Katyniu w ujęciu przekrojowym, z uwzględnieniem zdarzeń, które zaistniały we wzajemnych relacjach polsko – rosyjskich w ostatnich kilku latach. Zagadnienia związane z problematyką przyjętej tezy zostały w niniejszej pracy przedstawione w odniesieniu się do okoliczności dramatu katyńskiego w czasie II wojny światowej, kwestii Katynia w polityce polsko – radzieckiej w latach 1941 – 1990, kiedy to Sowieci podjęli działania zmierzające do uczynienia z Katynia najpilniej strzeżonej tajemnicy w państwie. Praca ta przedstawia także działania podejmowane przez stronę polską oraz jej przedstawicieli zmierzające do ujawnienia prawdy oraz rehabilitacji zamordowanych oficerów. Autor uwzględnia też zdarzenia związane z tragedią smoleńską podejmując próbę wskazania, w jaki sposób wpłynęła ona na kwestię odkrywania prawdy o Katyniu oraz zwraca uwagę na doniosłość filmu „Katyń” w procesie dochodzenia do prawdy o tym mordzie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Katyń pl
dc.subject Smoleńsk pl
dc.subject tragedia katyńska pl
dc.subject polscy oficerowie pl
dc.subject Rząd RP na emigracji pl
dc.subject obozy jenieckie pl
dc.subject armia Andersa pl
dc.subject stosunki dyplomatyczne Polska – Rosja pl
dc.title Katyń-Smoleńsk, trudna droga do prawdy pl
dc.title.alternative Katyń-Smoleńsk, difficult way to the truth pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-29T21:19:43Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info