Dobór instrumentów aktywizacji sprzedaży na przykładzie oleju silnikowego „Super Motor Oil”, produktu Rafinerii „Jasło” S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozina, Andrzej
dc.contributor.author Litka Bartosz
dc.date.accessioned 2013-12-29T17:08:42Z
dc.date.available 2013-12-29T17:08:42Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2835
dc.description.abstract Najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziś częścią marketingu jest aktywizacja sprzedaży produktów. Zadaniem jej jest informowanie, przekonywanie i skłanianie nabywcy do kupna produktu oraz wspieranie procesów sprzedaży. Stanowi ona podstawową formę komunikacji marketingowej. Celem aktywizacji sprzedaży jest zwiększenie popytu, stawianie czoła konkurencji, usprawnianie produkcji i dystrybucji. Działania związane z aktywizacją sprzedaży należy kierować nie do wszystkich i nie do przypadkowego nabywcy, ale do potencjalnych i taktycznych nabywców produktu. Jest ona wtedy bardziej efektywna. Problem badawczy podjęty w niniejszej pracy to zagadnienia związane z odpowiednim doborem instrumentów aktywizacji sprzedaży dla oleju silnikowego „Super Motor Oil” produktu Rafinerii ‘Jasło’ S.A. Obszarem badań objęte zostaną takie zagadnienia jak reklama, public relations, sponsoring – czyli instrumenty oddziałujące bezpośrednio na konsumenta oraz instrumenty oddziałujące bezpośrednio na produkt a więc promocja sprzedaży i sprzedaż osobista. Wyszczególnione instrumenty aktywizacji sprzedaży mają za zadanie pełnić funkcję komunikacyjną przedsiębiorstwa z otoczeniem oraz funkcję wspierania procesów sprzedaży w odniesieniu do produktów rafinerii opatrzonych marką Jasol.Celem ogólnym przeprowadzonych badań jest systematyka zagadnień związanych z tematyką instrumentów aktywizacji sprzedaży oraz propozycja autora w zakresie ich doboru dla oleju „Super Motor Oil”. Cele szczegółowe to: 1.Prezentacja i dokładne omówienie każdego z instrumentów aktywizacji sprzedaży, 2.Przedstawienie zagadnień dotyczących kształtowania strategii aktywizacji sprzedaży, 3.Określenie specyfiki rynku olejowego w Polsce, 4.Próba zaprojektowania nowego programu aktywizacji sprzedaży dla oleju silnikowego „Super Motor Oil” , 5.Dokonanie analizy przeprowadzonych badań i sformułowanie wniosków oraz zaleceń odnośnie badanego przedsiębiorstwa. Teza, postawiona przez autora niniejszej pracy brzmi: „odpowiedni dobór instrumentów aktywizacji sprzedaży jest niezbędnym elementem sprawnego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej” i którą w tej pracy postaram się udowodnić. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject aktywizacja sprzedaży pl
dc.subject strategie push i pull pl
dc.subject reklama pl
dc.subject sprzedaż osobista pl
dc.subject public relations pl
dc.subject marketing-mix pl
dc.subject rynek olejowy pl
dc.subject promocja pl
dc.subject sponsoring pl
dc.subject Rafineria „Jasło” S.A. pl
dc.title Dobór instrumentów aktywizacji sprzedaży na przykładzie oleju silnikowego „Super Motor Oil”, produktu Rafinerii „Jasło” S.A. pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info