Zarządzanie portfelem papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oparciu o model Markowitz'a

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urbański, Stanisław
dc.contributor.author Majka Bartłomiej
dc.date.accessioned 2013-12-29T15:48:58Z
dc.date.available 2013-12-29T15:48:58Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2831
dc.description.abstract Analiza portfelowa to narzędzie, w oparciu o które inwestor jest w stanie zestawić ze sobą odpowiednie walory tak, by skutecznie zminimalizować ryzyko inwestycyjne. Zestawienie papierów wartościowych nazywa się portfelem inwestycyjnym. Część inwestorów, nie znających istoty oraz zasad użycia analizy portfelowej, nieświadomie ją stosuje. Gracze dywersyfikują ryzyko poprzez wybór akcji spółek o różnych charakterystykach. Do portfela dobierają akcje firm z odmiennych branż, o różnej wielkości, biorą pod uwagę możliwości rozwoju oraz analizują kondycję finansową podmiotu. Inni, bazując jedynie na analizie spadków i wzrostów kursów, tworzą portfel w oparciu o metody analizy technicznej. Nie jest to dywersyfikacja doskonała, w większości oparta na działaniach intuicyjnych. Jedną z pierwszych prób wyjaśnienia, dlaczego inwestorzy kupują więcej niż jedną akcję, były rozważania na ten temat podjęte przez Harry’ego Markowitz’a. Zgodnie z modelem, każdy indywidualny inwestor charakteryzuje się poziomem oczekiwanego zysku w oparciu o określony poziom ryzyka. Technika doboru walorów w oparciu o pomysł Markowitz’a nie znajduje jednak szerokiego zastosowania na rynkach kapitałowych. Pozytywne wyniki badań przeprowadzonych na amerykańskim rynku skłaniają do podjęcia rozważań, czy w warunkach polskich możliwe jest uzyskanie „lepszych” wyników inwestycyjnych dokonując inwestycji w portfel skonstruowany w oparciu o technikę Markowitz’a niż w portfel ważony kapitalizacjami rynkowymi. W związku z tym, podjęto próbę optymalizacji portfela w oparciu o wykorzystanie modelu Markowitz’a przy uwzględnieniu warunków panujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – brak krótkiej sprzedaży. Natomiast głównym celem niniejszej pracy jest dowiedzenie, iż portfel zbudowany techniką Markowitz’a jest bardziej efektywny, czyli przyniesie wyższą stopę zwrotu przy odpowiednio niższym ryzyku, niż inwestycja polegająca na zakupie portfela akcji ważonego kapitalizacjami rynkowymi. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject rynek finansowy pl
dc.subject papiery wartościowe pl
dc.subject Giełda Papierów Wartościowych pl
dc.subject rynek kapitałowy pl
dc.subject akcje pl
dc.subject obligacje pl
dc.subject kowariancja papierów wartościowych pl
dc.subject teoria portfela papierów wartościowych pl
dc.subject model Markowitz’a pl
dc.title Zarządzanie portfelem papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oparciu o model Markowitz'a pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info