Strategie zarządzania portfelem papierów wartościowych w świetle efektywności rynku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urbański, Stanisław
dc.contributor.author Pietrucha Ewa
dc.date.accessioned 2013-12-29T13:20:43Z
dc.date.available 2013-12-29T13:20:43Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2824
dc.description.abstract Model CAPM pozwala na wskazanie portfeli efektywnych oraz ustalenie związku między oczekiwana stopą zwrotu, a ryzykiem systematycznym na rynku portfeli dobrze wycenionych. Według tego modelu ogromne znaczenie ma dostęp do informacji. Dlatego, że portfele dobrze wycenione przez rynek, to portfele, gdzie każda nowa informacja zostaje natychmiast uwzględniona w cenie każdego waloru. Na współczesnych rynkach papierów wartościowych informacja rozprzestrzenia się bardzo szybko – wynika to z obowiązku publikacji w określonych terminach zarówno sprawozdań finansowych, jak i wszelkich innych danych mogących mieć wpływ na cenę akcji, oraz coraz bardziej powszechnej obecności szybkich systemów informacyjnych. Celem pracy jest przedstawienie jak zachowuje się rynek podstawowy papierów wartościowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW). Opisane w pracy modele to próba pokazania, jak inwestor, przy zastosowaniu odpowiedniej strategii inwestycyjnej może uzyskać wyższe zyski. Porównanie inwestycji w wybrane portfele w odniesieniu do zachowania się całego rynku papierów wartościowych notowanych na WGPW pozwoli na ocenę stopnia efektywności polskiego rynku. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject efektywność rynku pl
dc.subject rynek papierów wartościowych pl
dc.subject wycena papierów wartościowych pl
dc.subject metody analizy rynku kapitałowego pl
dc.subject wartość przedsiębiorstwa pl
dc.subject wskaźniki wyceny przedsiębiorstwa pl
dc.subject zarządzanie portfelem papierów wartościowych pl
dc.subject Giełda Papierów Wartościowych pl
dc.subject ryzyko pl
dc.subject model CAPM pl
dc.title Strategie zarządzania portfelem papierów wartościowych w świetle efektywności rynku pl
dc.type others pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info