Polski dług publiczny a wymagania Traktatu z Maastricht

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dzieża, Jerzy
dc.contributor.author Kubów Katarzyna
dc.date.accessioned 2013-12-26T19:30:12Z
dc.date.available 2013-12-26T19:30:12Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2704
dc.description.abstract Finanse publiczne obok finansów przedsiębiorstw, ludności, banków, ubezpieczeń, są jedną z najważniejszych grup zjawisk finansowych, występujących we współczesnej gospodarce. Wszystkie wymienione powyżej podmioty jednocześnie uczestniczą, kształtują i oddziałują na siebie w ramach całego systemu finansowego i gospodarczego. Finanse publiczne dotyczą sfery gospodarki, której podmiotem jest przede wszystkim państwo oraz inne związki publicznoprawne, głównie samorządy terytorialne. Istotnymi elementami tego obszaru jest problematyka długu publicznego i związanego z nim zjawiska deficytu sektora finansów publicznych, którym poświęcona jest niniejsza praca. Stan finansów publicznych w aspekcie teraźniejszym (deficyt budżetowy), jak i lat ubiegłych (dług publiczny) wydaje się mieć niebagatelne znaczenie. Stanowi ważny miernik sytuacji całej gospodarki oraz istotny element jej postrzegania i porównywania w kraju i zagranicą. Problematyka finansów publicznych, jak i innych uczestników życia gospodarczego może być analizowana z różnych punktów widzenia. Niniejsza praca skupia się w przeważającej części na stronie ekonomicznej. Celem pracy jest dokonanie analizy kształtowania się długu publicznego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych oraz zbadanie jego skutków w kontekście starań Polski o przyjęcie do Unii Europejskiej. Praca dotyczy wyłącznie zadłużenia budżetu państwa. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject dług publiczny pl
dc.subject finanse publiczne pl
dc.subject Traktat z Maastricht pl
dc.subject źrodła finansowania deficytu budżetowego pl
dc.subject zarządzanie długiem publicznym pl
dc.subject zadłużenie krajowe pl
dc.title Polski dług publiczny a wymagania Traktatu z Maastricht pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info