Browsing Prace magisterskie by Subject "jakość życia"

WSB-NLU Repository

Browsing Prace magisterskie by Subject "jakość życia"

Sort by: Order: Results:

 • Maślanka, Alicja (2011-06-07)
  Celem pracy jest sprawdzenie stanu zadowolenia mieszkańców Miasta i Gminy ze sposobu zarządzania tą jednostką samorządu terytorialnego przez władze gminy. Mieszkańcy w badaniu ankietowym przedstawią swoje opinie i ...
 • Legutko, Ilona (2013-06-21)
  Problemem głównym podjętych przeze mnie badań było wyznaczenie współzależności pomiędzy empatią osobową a poczuciem jakości życia. W związku z tym postawiłam następujące pytania badawcze: „Czy ze wzrostem empatii ...
 • Blecheisen, Marzena (2013-07-09)
  Praca ma charakter teoretyczno – empiryczny. Realizowany program badawczy skoncentrowany jest na analizie poczucia jakości życia i obrazu siebie u chorych na cukrzycę typu 1 i osób zdrowych. Grupę badaną stanowiła młodzież ...
 • Walczyk, Edyta (2015-01-27)
  Niniejsza praca dotyczy porównania jakości życia osób osadzonych w zakładach karnych a osób pozostających na wolności. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących różnych ujęć jakości życia, zaprezentowane zostały także ...
 • Obrzut, Agata (2011-06-21)
  Zaburzenia łaknienia u osób w różnych grupach wiekowych są zagadnieniem od niedawna eksplorowanym na szeroką skalę. Dysfunkcje tego typu mogą mieć różną formę, przy czym szczególnie niebezpieczne w wymiarze jednostkowym ...
 • Piątkiewicz, Anna (2012-06-21)
  Prezentowana praca miała na celu dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy i jaki związek zachodzi pomiędzy poczuciem koherencji a różnymi aspektami jakości życia u młodzieży. W projekcie udział wzięło 266 osób, po wstępnej ...
 • Mentel, Beata (2014-07-11)
  Starość staje się nieuniknionym celem każdego człowieka. Ważnym zagadnieniem staje się fakt, jak osoby w późnej dorosłości radzą sobie ze zmianami jakie pojawiają się w tym okresie. A także jak te zmiany wpływają na ich ...
 • Głowacka, Izabela (2013-06-21)
  Motywacja oraz jakość życia są zjawiskami, które we współczesnym świecie stają się obiektem zainteresowań coraz większej liczby badaczy. Motywacja ma ważny wpływ na jakość życia, ponieważ opisuje zdolności i możliwości ...
 • Puchalska, Diana (2012-06-20)
  Celem niniejszej pracy jest zbadanie współzależności między poczuciem jakości życia wśród młodzieży a ich preferencją wartości. W tym celu przyjęto następującą hipotezę: Wyższy poziom poczucia jakości życia koreluje z ...
 • Śmierciak, Dominika (2012-09-23)
  Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podjęty program badawczy skoncentrowany jest na analizie poczucia jakości życia u jedynaków. Grupę badaną stanowiła młodzież szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16–19 lat. W badaniach ...
 • Stach, Joanna (2012-06-30)
  Praca ma charakter teoretyczno - empiryczny. Realizowany program badawczy koncentruje się na poznaniu poczucia jakości życia u kobiet po mastektomii. Badania przeprowadzone zostały wśród 40 kobiet po zabiegu mastektomii ...
 • Pękała, Grzegorz (2011-06-30)
  Celem niniejszej pracy jest ujęcie powiązań zachodzących pomiędzy jakością życia, a depresyjnością u młodzieży. Opisywany program badawczy powstał na podstawie danych empirycznych z badań własnych. Grupę badaną ...
 • Wandas, Paulina (2011-06-21)
  Przedmiotem pracy jest problematyka jakości życia u młodzieży nieśmiałej. Nieśmiałość jest zmienną, która znacząco modyfikuje psychospołeczne funkcjonowanie osób w różnym wieku, w tym szczególnie dzieci i młodzieży. W ...
 • Kowalczyk, Aneta (2014-06-25)
  Realizowany projekt badawczy dotyczy powiązań pomiędzy poczuciem jakości życia a poczuciem osamotnienia u młodzieży. Współcześnie, samotność jest zjawiskiem powszechnym i odnosi się do osób w różnym wieku. Jest ona również ...
 • Wilk, Aleksandra (2012-08-08)
  Głównym zagadnieniem poruszonym w niniejszej pracy było wykazanie powiązań pomiędzy poczuciem jakości życia, a uzależnieniem od Internetu u młodzieży. W celu sprawdzenia czy występują związki w tych obszarach, przeprowadzono ...
 • Smoter, Tomasz (2012-09-28)
  Praca jest bardzo istotnym elementem w życiu każdego człowieka. Bardzo ważnym jej elementem jest satysfakcja, jaką człowiek osiąga wykonując ją. Co więcej jest ona również źródłem rozwoju zawodowego człowieka. Badania ...
 • Brach, Karolina (2012-06-29)
  Praca ma charakter teoretyczno – empiryczny. Podjęty program badawczy skoncentrowany jest na analizie zależności zachodzących pomiędzy radzeniem sobie ze stresem a poziomem poczucia jakości życia u pracowników opieki ...
 • Szczecina, Jolanta (2013-06-21)
  Celem mojej pracy było odpowiedzenie na pytanie: Czy istnieje pozytywna współzależność między rodzajem stylu działania a psychologicznymi wskaźnikami jakości życia? W celach badawczych sformułowałam następujące hipotezy: ...
 • Kotowicz, Michalina (2012-08-29)
  Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podjęty program badawczy skoncentrowany jest na analizie związków zachodzących pomiędzy wypaleniem zawodowym a poczuciem jakości życia u czynnych zawodowo farmaceutów. Badaniami ...
 • Szczygieł, Marta (2011-11-29)
  Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze: 1) Czy występuje współzależność między poziomem wypalenia szkolnego i poziomem zaangażowania w naukę szkolną a subiektywną jakością życia u młodzieży? ...

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Info