Możliwości zabezpieczania portfela akcji inwestora globalnego działającego na polskim rynku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dzieża, Jerzy
dc.contributor.author Głowa Marek
dc.date.accessioned 2013-12-23T23:09:19Z
dc.date.available 2013-12-23T23:09:19Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2647
dc.description.abstract Dokonujący się rozwój gospodarczy Polski ściśle związany jest z rozwojem rynku instrumentów finansowych. Pojawiające się nowe instrumenty, zwiększają możliwości inwestycyjne, a także umożliwiają coraz sprawniejsze zarządzanie ryzykiem. Powodem ich pojawienia się, było zwiększenie atrakcyjności inwestowania na polskim rynku dla zagranicznych inwestorów, powstanie funduszy inwestycyjnych, a w ostatnim czasie, także funduszy emerytalnych. Ponadto rywalizacja giełd ma również niemałe znaczenie dla obrotu takimi instrumentami. Przykładem jest analizowane w niniejszej pracy kontrakty futures na WIG20 i PTX. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się fundusze indeksowe. Pierwszy taki fundusz powstał w Polsce w 1997 roku, jako replika indeksu WIG. Zarządzający takimi funduszami muszą dostosować się do wielu ograniczeń nakładanych przez prawo. Nie jest możliwe dokładne odzwierciedlenie składu indeksu w portfelu funduszu. Innym ograniczeniem jest procentowy udział jednego waloru w portfelu. W celu uzyskania maksymalnej zgodności z indeksem, zarządzający ma możliwość wykorzystania transakcji terminowych. Jednak zasadniczą rolą tych transakcji jest zarządzanie ryzykiem portfela. Fundusze indeksowe mogą opierać się na indeksach notowanych na giełdzie, jak też tworzonych przez instytucje finansowe, np. Morgan Stanley Capital International (MSCI). Celem tej pracy jest zaprezentowanie skuteczności zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany cen portfela MSCI Poland. W strategii tej są wykorzystane kontrakty terminowe futures na WIG20 i PTX. Praca ta przedstawia zasady tworzenia indeksów WIG20, PTX oraz konstrukcję składu portfela MSCI Poland. Dokonane jest również porównanie kontraktów terminowych WIG20 i PTX. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject ryzyko rynkowe pl
dc.subject indeks WIG20 pl
dc.subject transakcje terminowe pl
dc.subject analiza rynków kontraktów terminowych pl
dc.subject indeksy MSCI pl
dc.title Możliwości zabezpieczania portfela akcji inwestora globalnego działającego na polskim rynku pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info