Suwerenność państwa a prawo do interwencji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dynia, Elżbieta
dc.contributor.author Sądowski, Rafał
dc.date.accessioned 2013-12-22T14:25:22Z
dc.date.available 2013-12-22T14:25:22Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2631
dc.description.abstract Suwerenność jest terminem, który zawiera w sobie różne znaczenie, w zależności od kontekstu w jakim jest rozpatrywany. W niniejszej pracy autor przedstawia rozwój i znaczenie terminu na przestrzeni wieków oraz pisze, kiedy państwo traci suwerenność. Wskazuje też miejsce tego pojęcia we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Ponieważ suwerenność narodowa, a ściślej określając suwerenność państwa jest bezpośrednio związana ze współzależnością międzynarodową, autor odnosi się też do tego zagadnienia. Zależność ta wyraża się poprzez związek zachodzący między rzeczami, zjawiskami, polegający na tym, że jedna rzecz określa, wyznacza lub warunkuje drugą. Obecnie występują współzależności wynikające z rozwoju gospodarczego, naukowo-technicznego i cywilizacyjnego. Współzależności jednak nie muszą prowadzić do podporządkowania państwa jakiejś woli zewnętrznej. Odpowiedzialność międzynarodowa to nowy stosunek prawny, jaki powstaje pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego w przypadku naruszenia przez któryś z nich zobowiązania wynikającego z normy prawa międzynarodowego. W dalszej części pracy omówiono również zagadnienia powiązane z pojęciem suwerenności takie jak: interwencja, prawo do interwencji, prawa człowiek w prawie międzynarodowym, interwencje w obronie demokracji i interwencje humanitarne, zarówno w teorii jak i w praktyce. W pracy podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie - w jakim stopniu państwa są obecnie suwerenne i czy istnieje prawo, które dopuszcza prawo do interwencji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject suwerenność państwa pl
dc.subject prawo do interwencji pl
dc.subject prawo międzynarodowe pl
dc.subject odpowiedzialność państw pl
dc.subject prawa człowieka pl
dc.subject interwencja humanitarna pl
dc.title Suwerenność państwa a prawo do interwencji pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info