Rada Bezpieczeństwa ONZ jako organ stojący na straży pokoju i bezpieczeństwa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dynia, Elżbieta
dc.contributor.author Pach Anna
dc.date.accessioned 2013-12-22T13:38:44Z
dc.date.available 2013-12-22T13:38:44Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2630
dc.description.abstract W roku 1945 utworzono Organizację Narodów Zjednoczonych. Karta Narodów Zjednoczonych z 26.VI.1945 r. zawierała imperatywne normy, które do dziś stanowią podstawę międzynarodowego porządku prawnego. Podstawowym celem Organizacji jest ochrona przyszłych pokoleń od klęsk wojny oraz stworzenie warunków umożliwiających utrzymanie sprawiedliwości, poszanowania zobowiązań wynikających z umów oraz innych źródeł prawa międzynarodowego. Praca niniejsza ma na celu ukazanie działalności jednego z organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, którym jest Rada Bezpieczeństwa. W pracy zawarto ponadto propozycje reform, zarówno samej Organizacji, jak i Rady Bezpieczeństwa. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject Rada Bezpieczeństwa ONZ pl
dc.subject ONZ pl
dc.subject konflikty pl
dc.title Rada Bezpieczeństwa ONZ jako organ stojący na straży pokoju i bezpieczeństwa pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info