Europejski system ochrony praw człowieka

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dynia, Elżbieta
dc.contributor.author Lisak Joanna
dc.date.accessioned 2013-12-22T13:22:55Z
dc.date.available 2013-12-22T13:22:55Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2629
dc.description.abstract Koncepcja praw człowieka rozwijała się począwszy od okresu walk burżuazji z monarchią absolutną. W pierwszej fazie określono zręby suwerenności ludu i założenia systemów demokratycznych, a następnie myśl liberalna przyniosła poszukiwania miejsca dla jednostki i mniejszości w systemach demokratycznych. Z prawa natury wyprowadzono twierdzenie, że każda jednostka ludzka jest dysponentem określonej liczby przyrodzonych jej praw. Ochrona praw człowieka w Wielkiej Brytanii ma swoje historyczne zaplecze w Habeas Corpus Act z 1619 r. i Bill of Rights z 1789, we Francji w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku, a Stanach Zjednoczonych Ameryki w Deklaracji Niepodległości z 1776 roku i w Konstytucji rozszerzonej w 1791 roku o 10 Poprawek (nazywanych Amerykańską Kartą Praw). Impuls dla rozwoju programów ochrony praw człowieka dał wzrost roli i obecności w życiu człowieka machiny państwowej, z jednej strony uwikłanej w zaspokajanie jego potrzeb, ale z drugiej stanowiącej podstawowe zagrożenie dla jego poczucia bezpieczeństwa oraz wolności i swobody. Szczególnie wiek XX uwidocznił zagrożenia dla jednostki ludzkiej ze strony ruchów totalitarnych (jak faszyzm i komunizm), ukazał bezmiar okrucieństw popełnianych przez jednych, a cierpień doznawanych przez drugich. Celem niniejszej pracy jest szczegółowe zaprezentowanie europejskiego systemu praw człowieka, które tworzą przede wszystkim: Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Karta Społeczna, Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom i Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu oraz Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject ochrona praw człowieka pl
dc.subject Europejska Konwencja Praw Człowieka pl
dc.subject system ochrony praw człowieka pl
dc.title Europejski system ochrony praw człowieka pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info