Wykorzystanie kapitału ludzkiego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Szczerba, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-12-07T10:03:32Z
dc.date.available 2013-12-07T10:03:32Z
dc.date.issued 2013-08-29 10:25:31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2089
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy dyplomowej było znalezienie odpowiedzi na pytanie czy kapitał ludzki ma wpływ na tworzenie wartości przedsiębiorstwa jak również przedstawienie efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa badanej organizacji. W pracy omówiono genezę koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa, przedstawiono jej globalne wyzwania, a także logikę i schemat zarządzania wartością. Opisano także istotę i pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi, jego modele oraz klasyfikacje i charakterystykę obszarów zadaniowych. Do celów badawczych wykorzystano metodę VAIC Profesora Ante Pulica i jej analizie poddano przedsiębiorstwo Tarnawa Sp. z o.o. z Tarnowa. W toku prowadzonych badań ustalono, że na przestrzeni lat 2011 – 2012 efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego w badanym przedsiębiorstwie spadła i kształtuje się na zdecydowanie niższym poziomie niż miało to miejsce w latach 2005 – 2007. pl
dc.description.abstract The aim of this diploma thesis was to find an answer to the question whether human capital influences enterprise value creation, as well as to present the effectiveness of using human capital in creating enterprise value of the studied organization. The thesis discusses the origin the value-based management concept, presents its global challenges, as well as the logics and the scheme of the value-based management. Moreover, it describes the essence and the notion of the human resources management, its models and classifications, and the characteristics of task areas. The VAIC method by Professor Ante Pulic was used for the research and Tarnawa Sp. zo.o., a company from Tarnow, was analyzed by means of it. In the course of the conducted research it was determined that during the years 2011 – 2012 the effectiveness of the use of human capital in the studied enterprise dropped and now it is on a significantly lower level than in the years 2005 – 2007. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wartość przedsiębiorstwa pl
dc.subject zarządzanie wartością pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject kapitał ludzki pl
dc.subject wartość dodana pl
dc.subject VAIC (Wskaźnik Intelektualnej Wartości Dodanej) pl
dc.subject enterprise value pl
dc.subject value-based management pl
dc.subject human resources management pl
dc.subject human capital pl
dc.subject added value pl
dc.subject VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) pl
dc.title Wykorzystanie kapitału ludzkiego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa pl
dc.title.alternative The Use of Human Capital In Enterprise Value Creation pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T08:24:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info