Skuteczność i efektywność marketingu w usługach wypoczynkowo - rehabilitacyjnych na przykładzie DAMIS BT

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Zagórowska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-12-02T08:16:03Z
dc.date.available 2013-12-02T08:16:03Z
dc.date.issued 2008-10-30 09:16:03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1886
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest określenie zasobu narzędzi i działań oraz dobór wskaźników do pomiaru skuteczności i efektywności podejmowanych przedsięwzięć marketingowych dla przedsiębiorstwa branży wypoczynkowo – rehabilitacyjnej „DAMIS BT” w Krynicy – Zdroju. Znikoma ilość opracowań i analiz na temat sposobów pomiaru marketingu oraz zupełne pominięcie w literaturze turystycznej terminu „usługi rehabilitacyjno – wypoczynkowe”, a w związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na rynku na takową wiedzę - były jednymi z motywów wyboru tematu pracy. Hipoteza badawcza zakłada, że istnieje możliwość optymalizacji skuteczności i efektywności marketingu w przedsiębiorstwie dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wiedzy na temat mierników marketingu. Hipoteza badawcza została w pracy zweryfikowana i stwierdzono jej prawdziwość. W toku weryfikacji wykorzystano zarówno dane wtórne (analiza ogólnie dostępnych informacji), jak i dane pierwotne (badania przeprowadzone wśród pracowników i klientów „DAMIS BT”). W obecnej dobie, kiedy pojawiła się moda na przeprowadzanie szeroko zakrojonych marketingowych badań rynku, paradoksem jest, że przedsiębiorstwa należące do sektora MSP nie są zorientowane marketingowo. Właściciele powodowani małą wiedzą menedżerów na temat metod badania skuteczności i efektywności działań marketingowych, obawiając się, że przeznaczone na badania środki mogą zostać zmarnowane w związku z dużym ryzykiem przypadkowości analiz, rezygnują z przeorientowania się na marketing. Bolączką jest znikoma liczba opracowań z zakresu literatury przedmiotu stanowiących przełożenie teorii na praktykę. Menedżerowie marketingu branży wypoczynkowo – rehabilitacyjnej mają problemy ze zrozumieniem występujących zjawisk i z przewidywaniem ich, w związku z tym, że nie potrafią dokonywać ich pomiaru. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing usług pl
dc.subject marketing-mix pl
dc.subject rehabilitacja niepełnosprawnych pl
dc.subject organizacja wypoczynku pl
dc.subject efektywność marketingu pl
dc.title Skuteczność i efektywność marketingu w usługach wypoczynkowo - rehabilitacyjnych na przykładzie DAMIS BT pl
dc.title.alternative Marketing efficiency in recreation and rehabilation services in "DAMIS BT" pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-29T12:54:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info