The Spanish cod fishing industry: Radical production changes without significant changes in the innovation system

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author González-López, Manuel
dc.date.accessioned 2013-06-15T09:44:13Z
dc.date.available 2013-06-15T09:44:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation González-López, M., The Spanish cod fishing industry: Radical production changes without significant changes in the innovation system. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 4 : Contemporary Innovation and Entrepreneurship Concepts. Ed. by A. Ujwary-Gil, s. 35-51 en_US
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/171
dc.description.abstract This paper studies the changes which have occurred in the Spanish cod fishing industry in the last few years. We also aim to understand the dynamics of industrial change and its relation to institutions, understood here as both formal and informal rules and conventions. Our results suggest that sometimes industries, in order to maintain their competitive position, need something more than incremental changes in their products or in the technologies that they use. As we can see with the Spanish cod fishing industry, major changes are needed which affect the institutional set-up of their production system. Nevertheless, even when major changes happen in the production sphere, this does not mean that major alterations happen in the way companies innovate, i.e. in their innovation system. en_US
dc.description.abstract Niniejsza praca analizuje zmiany w hiszpańskim przemyśle połowu dorsza w okresie kilku ostatnich lat. Autorzy próbują również zrozumieć dynamikę zmian przemysłowych oraz jej związek z instytucjami, rozumianymi tutaj jako formalne i nieformalne reguły i konwencje. Wyniki naszych badań sugerują, że czasami aby utrzymać konkurencyjność, branże potrzebują czegoś więcej niż tylko stopniowych zmian produktów czy technologii. Jak widać na przykładzie hiszpańskiej branży połowu dorsza, potrzebne są gruntowne zmiany, które wpłyną na cały system produkcji. Nawet jeżeli sferę produkcyjną dotkną gruntowne zmiany, nie oznacza to poważnych zmian w sposobie dokonywania innowacji przez firmy, czyli w w ich systemie innowacji.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject institutions en_US
dc.subject innovation en_US
dc.subject innovation systems en_US
dc.subject cod fishing en_US
dc.subject change en_US
dc.subject instytucje en_US
dc.subject systemy innowacji en_US
dc.subject przemysł połowu dorsza en_US
dc.subject zmiana en_US
dc.title The Spanish cod fishing industry: Radical production changes without significant changes in the innovation system en_US
dc.type article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info