Global Business Networks and Cooperation within Supply Chain as a Strategy of High-Tech Companies’ Growth

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ratajczak-Mrozek, Milena
dc.date.accessioned 2013-06-12T09:36:10Z
dc.date.available 2013-06-12T09:36:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Ratajczak-Mrozek, M., Global Business Networks and Cooperation within Supply Chain as a Strategy of High-Tech Companies’ Growth. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 1 : Technology Entrepreneurship. Ed. by M. Gancarczyk, s. 35-51 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/140
dc.description.abstract The specificity of the operation profile of high-tech companies, including the necessity of operating at the international scale may account for the fact that these companies may find in network relationships, business networks and cooperation an essential determinant for growth and competitiveness. Foreign entities should be especially interesting business partners for high- tech companies, as they are often seen as representing more advanced knowledge, resources and experience. The aim of the article is to point out to global business networks (i.e. including both local and foreign entities), and especially to cooperation within supply chain, as an important basis for a growth strategy of a high-tech company. The article adopts assumptions of the network approach as a concept of companies cooperation. An analysis of the author’s own as well as secondary empirical research, with the focus on high- tech companies located in Poland is presented. In particular, the data from own research of 62 high-tech companies in Poland conducted in the first half of 2011 is analysed. It shows that the high-tech companies placing great importance on cooperation within supply chain demonstrate a higher growth and level of competitiveness than the companies which do not ascribe such importance (bearing in mind that supply chain forms an important part of a business network). en_US
dc.description.abstract Specyfika profilu działalności przedsiębiorstw high-tech (zaawansowanych, wysokich technologii), w tym konieczność aktywności w skali międzynarodowej, sprawiają, że przedsiębiorstwa te mogą odnaleźć w kooperacji, relacjach sieciowych i sieciach biznesowych niezbędną determinantę wzrostu i konkurencyjności. Szczególnie interesującymi partnerami biznesowymi dla nich powinny być podmioty zagraniczne, często postrzegane jako reprezentujące bardziej zaawansowaną wiedzę, zasoby i doświadczenie. Celem artykułu jest wskazanie globalnych sieci biznesowych (czyli obejmujących podmioty lokalne i zagraniczne), a w szczególności kooperacji z podmiotami tworzącymi łańcuch dostaw, jako istotnej podstawy strategii wzrostu przedsiębiorstw high-tech. W artykule przyjęto optykę podejścia sieciowego (network approach) jako koncepcji współpracy przedsiębiorstw. Przedstawiono analizę kilku zarówno własnych, jak i wtórnych badań empirycznych, koncentrując się na przedsiębiorstwach high-tech zlokalizowanych w Polsce. W szczególności zaprezentowano wyniki własnych badań przeprowadzonych wśród 62 przedsiębiorstw high-tech w Polsce w pierwszej połowie 2011 roku. Ukazano, że przedsiębiorstwa high-tech przypisujące duże znaczenie współpracy w ramach łańcucha dostaw wykazywały zarówno większy wzrost, jak i poziom konkurencyjności w porównaniu z przedsiębiorstwami nie przypisującymi dużego znaczenia tej współpracy (pamiętając przy tym że łańcuch dostaw stanowi ważną część sieci biznesowej). Podkreślono konieczność traktowania współpracy i kształtowania relacji sieciowych w wymiarze globalnym jako stałego elementu strategii przedsiębiorstw high- tech. Tylko takie podejście do współpracy i globalnych sieci biznesowych może zapewnić możliwie trwały wzrost. pl
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject high-tech companies en_US
dc.subject high-technology companies en_US
dc.subject industrial network en_US
dc.subject business network en_US
dc.subject network approach en_US
dc.subject cooperation en_US
dc.subject supply chain management en_US
dc.subject competitiveness en_US
dc.subject company performance en_US
dc.subject growth strategy en_US
dc.subject przedsiębiorstwa high-tech en_US
dc.subject sieci przemysłowe en_US
dc.subject sieć handlowa en_US
dc.subject podejście sieciowe en_US
dc.subject zarządzanie łańcuchem dostaw en_US
dc.subject konkurencyjność en_US
dc.subject wydajność spółki en_US
dc.subject strategia wzrostu en_US
dc.title Global Business Networks and Cooperation within Supply Chain as a Strategy of High-Tech Companies’ Growth en_US
dc.type article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info