Browsing Książki / rozdziały (Inst. SP) by Issue Date

WSB-NLU Repository

Browsing Książki / rozdziały (Inst. SP) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Mędzelowski, Tadeusz (Warszawa : tCHu doM wYdawniczy, 2009)
  Artykuł omawia stosunki wyznaniowe w Polsce po 1989 roku. Autor podkreśla, że w państwie demokratycznym XXI wieku powinniśmy domagać się jednakowego traktowania wszystkich Kościołów i Związków Wyznaniowych wobec prawa. ...
 • Mędzelowski, Tadeusz (Warszawa : tCHu, doM wYdawniczy, 2009)
  Do istoty pacyfizmu należy bezwarunkowa negacja wszystkich wojen i uznawanie pokoju za wartość najwyższą. Pacyfiści są przeciwni wszelkim przejawom przemocy, występują przeciwko karze śmierci oraz głoszą prawo do nieodbywania ...
 • Mędzelowski, Tadeusz (red.); Szyszkowska, Maria (red.) (Tarnów : Biblioteka Miejska ; Nowy Sącz : WSB-NLU, 2013)
  Autorzy tej książki piszą o demokracji jako ustroju w którym dominuje to, co pospolite, przeciętne. Piszą także o wartości wybitnych jednostek, by wymienić ks. prof. Stanisława Mazierskiego, prof. Irenę Sławińską, twórców ...
 • Mędzelowski, Tadeusz (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Univeristy z siedzibą w Nowym Sączu, 2013)
  Autor stara się odpowiedzieć na pytanie czy ustrój demokratyczny w Polsce gwarantuje pluralizm światopoglądowy społeczeństwa, a ściślej - czy gwarantuje rzeczywistą wolność mniejszościom religijnym. Sytuacja mniejszości ...
 • Mędzelowski, Tadeusz (Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2014)
  Kościoły i Związki Wyznaniowe zalecają szereg etycznych standardów, które wyznawca powinien urzeczywistniać w swoim codziennym życiu. Zasady te powinny być skuteczne, a nade wszystko stosowane jako dominujący system ...
 • Mędzelowski, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Mniejszościowe Kościoły i Związki Wyznaniowe działające w Polsce są wyrazem zróżnicowania społeczeństwa. Głoszone przez nie systemy wartości stanowią przeciwwagę dla neoliberalizmu kierującego uwagę na wartości materialne, ...
 • Mędzelowski, Tadeusz (Difin, 2015)
  Autor artykułu szuka odpowiedzi na pytanie co jest powodem, że coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem wykluczenia zamiast inkluzji w obszarze działalności wyznaniowej w Polsce. Podkreśla, że w obszarze tej działalności ...
 • Mędzelowski, Tadeusz (Kresowa Agencja Wydawnicza, 2015)
 • Mędzelowski, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Ważnym problemem dyskutowanym obecnie w Kościołach chrześcijańskich jest kwestia dopuszczenia kobiet do wyższych stanowisk kościelnych a tym samym równouprawnienie. Historycy chrześcijaństwa są zgodni co do tego, że ...
 • Mędzelowski, Tadeusz (Białystok : Kresowa Agencja Wydawnicza, 2016)
  Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu łączy edukację o Auschwitz i Holokauście z nauczaniem o prawach człowieka. Jest miejscem gdzie młodzi ludzie z całego świata mogą otwarcie rozmawiać o trudnej przeszłości ...

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Info