Rola Margaret Thatcher w polityce Wielkiej Brytanii

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mędzelowski, Tadeusz
dc.contributor.author Wojciechowska, Ewelina
dc.date.accessioned 2019-11-27T11:57:41Z
dc.date.available 2019-11-27T11:57:41Z
dc.date.issued 2019-11-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10590
dc.description.abstract Celem mojego opracowania jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z polityki wewnętrznej i zewnętrznej Wielkiej Brytanii w czasie piastowania funkcji premiera przez Margaret Thatcher. Praca omawia również skutki decyzji podejmowanych przez Margaret Thatcher. Przedstawiam Margaret Thatcher, jako polityka, który, służył Wielkiej Brytanii w sposób odpowiedzialny oraz skuteczny. Skutki tej polityki widoczne są również obecnie, a Wielka Brytania jest uważana za jedno z najlepiej rozwijających się gospodarczo państw w Unii Europejskiej. Podczas pisania pracy przeanalizowałam oraz porównałam pozycje naukowe, dotyczące ustroju politycznego Wielkiej Brytanii, historii tego państwa, a także systemu partyjnego Wielkiej Brytanii. Ponadto, wykorzystałam źródła internetowe, dotyczące polityki Wielkiej Brytanii. Pierwszy rozdział omawia ustrój polityczny Zjednoczonego Królestwa. Drugi rozdział w całości poświęcony jest Partii Konserwatywno – Unionistycznej. Trzeci rozdział jest próbą przedstawienia wpływu premier Margaret Thatcher na politykę Wielkiej Brytanii. Stanowi on potwierdzenie hipotezy mówiącej o tym, iż Margaret Thatcher jako premier wywarła znaczący wpływ na politykę Wielkiej Brytanii i świata. pl
dc.description.abstract The mission of this thesis is to show the most important political events of United Kingdom in time when Margaret Thatcher was a prime minister. This thesis also shows consequences of decisions, which were made by Margaret Thatcher as the prime minister. I depict Margaret Thatcher as a politician, who was serving the country in responsible and effective way. Nowadays, we still can observe some consequences of these decisions, and economy of United Kingdom is regarded as the most developed in European Union. During I was writing this thesis, I was analysing and comparing different educational teaching aids connected with political system and history of United Kingdom. Moreover, I based on some Internet pages. The first chapter is about political system of United Kingdom. The second chapter is about The Conservative and Unionist Party. In the main third chapter I was trying to present Margaret Thatcher’s influence on political of United Kingdom. This chapter is also confirmation of hypothesis that Margaret Thatcher had significant influence on political of United Kingdom and the rest of the world as the prime minister. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pl
dc.subject Margaret Thatcher pl
dc.subject system dwupartyjny pl
dc.subject partia konserwatywna pl
dc.subject premier pl
dc.subject United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland pl
dc.subject prime minister pl
dc.subject conservative party pl
dc.subject two-party system pl
dc.title Rola Margaret Thatcher w polityce Wielkiej Brytanii pl
dc.title.alternative The role of Margaret Thatcher in politics of United Kingdom pl
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [310]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info