Kluczowe znaczenie sektora MSP w polskiej gospodarce a trudny start drobnych przedsiębiorców - na przykładzie własnych doświadczeń

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Kobiela, Krzysztof
dc.date.accessioned 2018-07-10T11:39:01Z
dc.date.available 2018-07-10T11:39:01Z
dc.date.issued 2010-09-20 07:55:52
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10456
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie uwarunkowań powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także zaprezentowanie codziennych trudności, z jakimi borykają się polscy drobni przedsiębiorcy już na etapie zakładania działalności gospodarczej. Dla empirycznej ilustracji podjętego problemu zostały wykorzystane własne doświadczenia, a tłem dla nich jest analiza sytuacji przedsiębiorstw z sektora MSP w Polsce, ich rozwoju, znaczenia w polskiej gospodarce (jak np. znaczny udział w tworzeniu PKB czy zatrudnieniu). W pracy zawarte zostały również kluczowe informacje na temat pozyskiwania źródeł finansowania przez przedsiębiorców. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy został poświęcony zdefiniowaniu sektora MSP, a także scharakteryzowaniu przedsiębiorstw działających w tym sektorze. W rozdziale tym znajdują się ogólne informacje na temat warunków funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i UE. Rozdział drugi dotyczy możliwych form finansowania przedsiębiorstw w Polsce, a także dostępności ich pozyskiwania zarówno z kapitału własnego, jak i obcego. Przedstawione zostały formy finansowania między innymi: leasing, factoring, forfaiting i inne. Rozdział trzeci poświęcony został opisaniu w formie case study, własnych doświadczeń związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. W rozdziale poruszone zostały kwestie kluczowe dla prowadzenia działalności, a więc wybór formy prawnej przedsiębiorstwa, sformułowanie biznes planu - jako podstawa udanego startu firmy. Opisywany przykład założenia firmy dotyczy sklepu internetowego, dlatego też zostały podkreślone czynniki umożliwiające rozwój e-biznesu w polskiej gospodarce. W sposób szczegółowy został opisany sposób rejestracji firmy, czyli to jak w Polsce działa „jedno okienko". pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject rozwój przedsiębiorstwa pl
dc.subject źródła finansowania pl
dc.subject forma działalności gospodarczej pl
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.subject e-biznes pl
dc.title Kluczowe znaczenie sektora MSP w polskiej gospodarce a trudny start drobnych przedsiębiorców - na przykładzie własnych doświadczeń pl
dc.title.alternative The key importance of the same sector in the Polish economy and a difficult start of small businesses based on the author`s own experience pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2018-03-09T12:35:14Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info