Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy finansowej w ocenie okresowych wyników przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Optimus S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cwynar, Wiktor
dc.contributor.author Tyrkiel Kinga
dc.date.accessioned 2017-07-13T09:56:08Z
dc.date.available 2017-07-13T09:56:08Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10138
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Optimus S.A. w latach 2002-2004. Nie przez przypadek wybrano ten okres, bowiem w roku 2002 dokonano podziału Spółki Optimus, która tym samym kontynuuje działalność części technologicznej w nowej popodziałowej rzeczywistości. W tym celu zostały szczegółowo przeanalizowane wskaźniki płynności finansowej, rentowności, wspomagania finansowego oraz wskaźniki kapitałowe Spółki Optimus. Praca wyraźnie dzieli się na dwie części: dwa pierwsze rozdziały to teoretyczne podejście do analizy finansowej ze szczegółowym omówieniem analizy wskaźnikowej. Część ta, to w zasadzie kompilacja dostępnej literatury dotyczącej analizy finansowej. Druga część, czyli rozdział III i IV, to zastosowanie teorii do badań praktycznych na podstawie przedsiębiorstwa Optimus S.A. Przytoczone zostały szczegółowe dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Następnie z przytoczonych danych finansowych przeprowadzono analizę wskaźnikową Spółki. Podsumowaniem drugiego etapu jest analiza i ocena obecnego stanu przedsiębiorstwa w porównaniu z rokiem 2002 i 2003 oraz odpowiedź na pytanie jak kształtuje się sytuacja finansowa Spółki po podziale, jak wpływają na kondycję finansową firmy zmiany poszczególnych wskaźników oraz czy istnieje między nimi zależność. By zrealizować stawiane cele niniejszej pracy i odpowiedzieć na zadane pytania przedstawiono własną analizę finansową ze szczególnym omówieniem analizy wskaźnikowej. Analiza będzie poparta tabelami i rysunkami zmian zachodzących w poszczególnych latach funkcjonowania Spółki. Podstawowymi materiałami są sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa oraz materiały dostępne w Intranecie Optimus. Przeprowadzona analiza ujawniła, iż na przestrzeni lat 2002-2004 nastąpiła zmiana w charakterze prowadzonej działalności, która z powrotem wróciło do swoich rdzeni, czyli produkcji. Spółka sukcesywnie aktualizuje swoją ofertę produkcyjną o nowe modele pro-duktów. Podsumowując, Spółka w badanym okresie poprawiła większość swoich wskaźników, uzyskała zysk netto, dzięki czemu możemy wnioskować, iż jej sytuacja na rynku się wzmocniła i dysponuje ona dalszym potencjałem sił do walki z konkurencją. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject analiza finansowa pl
dc.subject analiza wskaźnikowa pl
dc.subject Optimus S.A. pl
dc.subject ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa pl
dc.subject narzędzia analizy finansowej pl
dc.title Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy finansowej w ocenie okresowych wyników przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Optimus S.A. pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info