Walory turystyczne Rzymu i ich wpływ na kształtowanie się ruchu turystycznego miasta

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Zarabska, Aneta
dc.date.accessioned 2017-06-29T10:16:20Z
dc.date.available 2017-06-29T10:16:20Z
dc.date.issued 2010-11-02 21:39:17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10017
dc.description.abstract Celem tej pracy jest przedstawienie analizy wpływu walorów turystycznych na poziom ruchu turystycznego miasta Rzym we Włoszech. Chodzi więc o wyjaśnienie następującego problemu głównego: 1. Czy walory turystyczne Rzymu mają wpływ na kształtowanie się ruchu turystycznego tegoż miasta? W celu rozwiązania wyłonionych problemów zastosowano analizę literaturową i dokumentową, posłużono się danymi z włoskich stron: ENTE BILATERALE TURISMO DEL LAZIO i MINISTERO PER I BENI E PER ATTIVITÁ CULTURALI. Dzięki raportom rocznym i miesięcznym dokonano analizy porównawczej pomiędzy poszczególnymi latami oraz analizę SWOT. Prezentowana praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowano przegląd definicji elementarnych pojęć z zakresu turystyki, scharakteryzowano wybrane rodzaje turystyki i jej funkcje, pojęcie walorów turystycznych oraz rodzaje ruchu turystycznego. Rozdział drugi poświęcono ogólnej charakterystyce Rzymu. W rozdziale trzecim dokonano opisu wybranych walorów turystycznych stolicy Włoch. W rozdziale czwartym z analizowano ruch turystyczny Rzymu w latach 2006 – 2009. Pracę kończy spis literatury, który oprócz typowych publikacji naukowych z dziedziny turystyki zawiera pozycje inne, typu „przewodnikowego”, zapewne interesujące dla osób zainteresowanych turystyką włoską. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject turystyka pl
dc.subject ekonomika turystyki pl
dc.subject zarządzanie turystyką pl
dc.subject Rzym pl
dc.subject analiza SWOT pl
dc.title Walory turystyczne Rzymu i ich wpływ na kształtowanie się ruchu turystycznego miasta pl
dc.title.alternative Tourist values and their influence on shaping of tourism movement of Roma city pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-06-19T10:13:13Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info