Browsing by Title

WSB-NLU Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kolud, Katarzyna (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2009)
  Outsourcing is defined as the process of delegation operations (functions) from internal company to an external specialist entity. The main problem is to find what are the requirements for outsourcing using. This paper ...
 • Kobylarz Krzysztof (2007)
  W dzisiejszych czasach dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa poszukują efektywnych metod zarządzania i racjonalnego wykorzystania własnego majątku. Znacznie częściej przekazują realizację zadań, procesów i funkcji ...
 • Kieć Witold (2003)
  Kierunkiem, w którym podążają obecnie przedsiębiorstwa pragnące utrzymać konkurencyjność, jest zacieśnianie współpracy w ramach łańcucha dostaw, w którym procesy wychodzą poza granice przedsiębiorstw i rozciągają się od ...
 • Gdowski, Paweł (2014-10-30)
  Praca ta nosi tytuł „Outsourcing logistyczny na przykładzie firmy MIŚ Transport i Spedycja sp. j”. Składa się ona z czterech rozdziałów. Rozdział I stanowi wprowadzenie do outsourcingu. Rozdział II charakteryzuje pojęcie ...
 • Klimczak, Karol (2015-02-21)
  Niniejsza praca definiuję pojęcie outsourcingu jako metody nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, stawiając jednocześnie tezę, że dla małych i średnich firm korzystniejsze jest korzystanie z usług zewnętrznych dostawców. ...
 • Bączek, Michał (2012-01-27)
  Celem pracy jest ukazanie outsourcingu w branży medycznej. Dokonano go na przykładzie dwóch krakowskich szpitali: Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II i Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika ...
 • Radek, Katarzyna (2010-07-12)
  Obecnie outsourcing spełnia bardzo istotną rolę w działalności przedsiębiorstw. Dzięki zastosowaniu tej metody przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na swoich kluczowych kompetencjach i tym samym umocnić swoją pozycję ...
 • Stróżyk Dominik (2004)
  Od kilku lat polska gospodarka podlega bardzo intensywnym przemianom. Łączenie się ze sobą i przejmowanie firm przez inne podmioty, zmiany portfela oferowanych produktów i usług oraz silna presja na ograniczenie kosztów, ...
 • Król, Katarzyna (2012-12-21)
  Praca zawiera zagadnienia teoretyczne z zakresu stosowania outsourcingu jako narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem. Scharakteryzowano różne rodzaje outsourcingu, jego wady i zalety oraz opisano outsourcing sprzedaży ...
 • Majerowski Grzegorz (2007)
  Dynamiczne i nieprogrozowalne zmiany otoczenia powodują, że tradycyjne zarządzanie przedsiębiorstwem w dzisiejszych warunkach gospodarczych staje się niekonkurencyjne. Załamanie się dotychczasowych zasad funkcjonowania ...
 • Jasieński, Michał (1988)
 • San Martin-Reyna, Juan M.; Durán-Encalada, Jorge A. (Nowy Sacz School of Business – National-Louis University, 2012)
  This paper analyses the influence of ownership, board of directors, and financial leverage on companies’ performance when these either face, or do not face, profitable growth opportunities. Towards that end we examined ...
 • Mędzelowski, Tadeusz (Warszawa : tCHu, doM wYdawniczy, 2009)
  Do istoty pacyfizmu należy bezwarunkowa negacja wszystkich wojen i uznawanie pokoju za wartość najwyższą. Pacyfiści są przeciwni wszelkim przejawom przemocy, występują przeciwko karze śmierci oraz głoszą prawo do nieodbywania ...
 • Skrzekut, Bogdan (2014-07-28)
  „Paczki ekspresowe” to aplikacja WWW wspomagająca pracę firmy spedycyjnej. Jej głównym zadaniem jest gromadzenie danych i wygodne zarządzanie przesyłkami. Program wspiera pracę na urządzeniach mobilnych, umożliwiając wygodną ...
 • Kryca Sławomir (2000)
  W obecnych czasach kursy akcji, stopy procentowe, parytety wymiany walut zmieniają się bardzo dynamicznie i inwestorzy narażeni są na ryzyko. Aby zniwelować ryzyko musimy stosować instrumenty pochodne czyli wiedzieć jak ...
 • Laurosiewicz, Jakub (2015-05-11)
  Celem pracy dyplomowej jest omówienie problematyki związanej z przyczynami powstawania oraz strukturą Paktu Północnoatlantyckiego. Jego nieustannej transformacji spowodowanej zmianami geopolitycznymi. Wykazanie kluczowej ...
 • Oślizło, Daniel (2013-10-12)
  Konflikt między Żydami i Palestyńczykami, trwający od dziesiątków lat w dalszym ciągu wydaje się niemożliwy do rozwiązania. W powyższej pracy, po przeanalizowaniu kilkudziesięciu pozycji książkowych oraz dużej ilości ...
 • Nosek, Maciej (2014-08-05)
  Temat tej pracy dyplomowej nawiązuje do problematyki paliw silnikowych ciekłych i gazowych. Autor pracy licencjackiej analizuje go z perspektywy teoretycznej i praktycznej. Pojęcie paliw jest bardzo szerokie, jednak autor ...
 • Mędzelowski, Tadeusz (2011)
  Najwyższe w naszym regionie są lipnickie palmy. Najwyższa dotąd postawiona na lipnickim rynku miała ponad 35 metrów. Kiedy Józef Piotrowski zorganizował w Lipnicy w 1958 roku pierwszy konkurs, wówczas najwyższa palma liczyła ...
 • Pamięć 
  Mędzelowski, Tadeusz (1995)
  Człowiek żyje tak długo jak długo trwa o nim pamięć. Niekiedy przypominamy sobie o grobach naszych bliskich spoczywających na cmentarzach w okresie święta zmarłych. O pamięć o naszych przodkach nie tylko z okazji święta ...

Search WSB-NLU Repository

Browse

My Account

Info